Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhatquanghh1 trong 09:57:28 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9908Tiêu đề: Giải rùm em bài toán cộng hưởng
Gửi bởi: nhatquanghh1 trong 09:57:28 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Một tấm ván bắc qua một con mương có tần số dao động riêng 0.5Hz.Một người đi qua tấm ván với bao nhiêu bước trong 12s thì tấm ván rung mạnh nhất?
A.8      B.4      C.6       D.2


Tiêu đề: Trả lời: Giải rùm em bài toán cộng hưởng của dao động cưỡng bức với.....
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:42:55 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Một tấm ván bắc qua một con mương có tần số dao động riêng 0.5Hz.Một người đi qua tấm ván với bao nhiêu bước trong 12s thì tấm ván rung mạnh nhất?
A.8      B.4      C.6       D.2
HD thôi, để ván dđ mạnh nhất thì Tv = To; từ đó em suy ra số bước


Tiêu đề: Trả lời: Giải rùm em bài toán cộng hưởng
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:22:23 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Lần sau đề nghị bạn đặt tên ngắn gọn lại giùm. Và nếu được thì viết đúng chính tả nữa.

Tên ban đầu là: Giải rùm em bài toán cộng hưởng của dao động cưỡng bức với..... dài lê thê, và không cần thiết.

Chúng tôi đã sửa lại là: Giải rùm em bài toán cộng hưởng

Nếu lần sau bạn vẫn đặt tên topic dài thì chúng tôi sẽ khóa lại.

Cảm ơn bạn!