Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 09:34:24 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9906Tiêu đề: ĐIỆN VÀ SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: KPS trong 09:34:24 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
1) Xét một máy biến thế lý tưởng có số vòng dây ở cuộn thứ cấp có thể thay đổi được, Đưa vào cuộn sơ cấp của máy biêtns thế một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Nếu ta tăng số vòng dây ở cuộn thứ cấp thêm 20 vòng, thì hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn thứ cấp tăng thêm 10V. Nếu ta tăng số vòng dây ở cuộn thứ cấp thêm 10 vòng nữa thì hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn thứ cấp sẽ tăng?
A.5V
B. 20V
C. 10V
D. 15V

2) Một con lắc lò xo có khối lượng m=100g, dao động điều hòa với cơ năng E=32J. Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc [tex]v=40\sqrt{3}cm/s;a=8m/s^2.[/tex] Pha ban đầu của dao động là? (đáp án:2pi/3)

3) Lưỡng lăng kình có A=0,01 rad, chiết suất n=1,5; khe sáng S nằm trong mặt phẳng chung của hai đáy, cách lăng kính 20cm. Cho [TEX]\lambda=0,6\mu m[/TEX]. Số vân sáng quan sát được trên mang cách lăng kính 180cm là?
A. 27
B. 29
C. 31
D. 33

thầy và các bạn giúp mình với...cảm ơn mọi người


Tiêu đề: Trả lời: ĐIỆN VÀ SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: kydhhd trong 10:42:54 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
1) Xét một máy biến thế lý tưởng có số vòng dây ở cuộn thứ cấp có thể thay đổi được, Đưa vào cuộn sơ cấp của máy biêtns thế một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Nếu ta tăng số vòng dây ở cuộn thứ cấp thêm 20 vòng, thì hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn thứ cấp tăng thêm 10V. Nếu ta tăng số vòng dây ở cuộn thứ cấp thêm 10 vòng nữa thì hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn thứ cấp sẽ tăng?
A.5V
B. 20V
C. 10V
D. 15V


gọi hiệu điện thế cuộn sơ cấp là U số vòng dây là N
thứ cấp là U1,N1
[tex]\frac{U1}{U}=\frac{N1}{N}[/tex]
cuộn thứ cấp tăng thêm 20 vòng
[tex]\frac{U1+10}{U}=\frac{N1+20}{N}\Rightarrow \frac{U1}{U}+\frac{10}N=2U{U}=\frac{N1}{N}+\frac{20}{N}\Rightarrow[/tex]
cuộn thứ cấp tăng thêm 10 vong nữa
[tex]\frac{U2}{U}=\frac{N1+30}{N}\Rightarrow \frac{U2}{U}-\frac{U1}{U}=\frac{N1+30}{N}-\frac{N1}{N}\Rightarrow \frac{\Delta U}{U}=\frac{30}{N}=\frac{30}{2U}\Rightarrow \Delta U=15V[/tex]
vậy so với giá trị ban đầu hiệu điện thế tăng thêm 15V


Tiêu đề: Trả lời: ĐIỆN VÀ SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:58:36 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
2) Một con lắc lò xo có khối lượng m=100g, dao động điều hòa với cơ năng E=32J. Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc [tex]v=40\sqrt{3}cm/s;a=8m/s^2.[/tex] Pha ban đầu của dao động là? (đáp án:2pi/3)
[/quote]
Ta có: [tex]W=m\omega ^{2}.A^{2}/2[/tex] (1)
Và [tex]A^{2}=\frac{a^{2}}{\omega ^{4}}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}[/tex] (2)
Giải hệ 1, 2 suy ra omega và A
Ta có: t = 0, x = [tex]-\frac{a}{\omega ^{2}}[/tex], v>0
thế vào suy ra đáp án


Tiêu đề: Trả lời: ĐIỆN VÀ SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: KPS trong 12:13:45 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
1) Xét một máy biến thế lý tưởng có số vòng dây ở cuộn thứ cấp có thể thay đổi được, Đưa vào cuộn sơ cấp của máy biêtns thế một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Nếu ta tăng số vòng dây ở cuộn thứ cấp thêm 20 vòng, thì hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn thứ cấp tăng thêm 10V. Nếu ta tăng số vòng dây ở cuộn thứ cấp thêm 10 vòng nữa thì hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn thứ cấp sẽ tăng?
A.5V
B. 20V
C. 10V
D. 15V


gọi hiệu điện thế cuộn sơ cấp là U số vòng dây là N
thứ cấp là U1,N1
[tex]\frac{U1}{U}=\frac{N1}{N}[/tex]
cuộn thứ cấp tăng thêm 20 vòng
[tex]\frac{U1+10}{U}=\frac{N1+20}{N}\Rightarrow \frac{U1}{U}+\frac{10}N=2U{U}=\frac{N1}{N}+\frac{20}{N}\Rightarrow[/tex]
cuộn thứ cấp tăng thêm 10 vong nữa
[tex]\frac{U2}{U}=\frac{N1+30}{N}\Rightarrow \frac{U2}{U}-\frac{U1}{U}=\frac{N1+30}{N}-\frac{N1}{N}\Rightarrow \frac{\Delta U}{U}=\frac{30}{N}=\frac{30}{2U}\Rightarrow \Delta U=15V[/tex]
vậy so với giá trị ban đầu hiệu điện thế tăng thêm 15V
cái này deltaU=15 thì phải tăng thêm 5V chứ nhỉ. đáp án là 5V

giúp mình câu 3 vs


Tiêu đề: Trả lời: ĐIỆN VÀ SÓNG ÁNH SÁNG
Gửi bởi: kydhhd trong 02:18:56 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 20123) Lưỡng lăng kình có A=0,01 rad, chiết suất n=1,5; khe sáng S nằm trong mặt phẳng chung của hai đáy, cách lăng kính 20cm. Cho [TEX]\lambda=0,6\mu m[/TEX]. Số vân sáng quan sát được trên mang cách lăng kính 180cm là?
A. 27
B. 29
C. 31
D. 33

thầy và các bạn giúp mình với...cảm ơn mọi người
Câu1: khi đó vội ăn cơm nên kết luận nhầm
Câu 3 này ngại vẽ hình quá. Bạn có sách " PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP VẬT LÝ 12"  của tác giả LÊ VĂN THÀNH thì xem bài này trang 290 và 291 giông y nguyên luôn