Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 09:03:03 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9904Tiêu đề: Điện Xoay chiều
Gửi bởi: qvd4081 trong 09:03:03 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Ở mạch điện hộp kin' X gồm 1 trong 3 phần tử   R,L,C  .Khi đặt vào 2 đầu AB  1 U xc = 250v thi` Uam= 150v va Umb= 200v . Hộp kin' la :
    (Mạch co' sơ đồ : R nôi' tiếp C  nôi' tiêp' X  và M nằm giữa C và X, Uam=Urc , Umb= Ux)
 2

Mạch R,L,C  (cuộn day có R2 )    nôi' tiếp . R1=60 om , C= 1/(6pi. 10 mũ 3 ) F   , Uab= 140V  (Uxoay chiều ) , Umb=80v , f=50hz
  Zab=Zam+Zmb .
 (Mạch co' sơ đồ : R1 nôi' tiếp C  nôi' tiêp' L ( co' R2 )   và M nằm giữa C và L , Uam=Ur1c , Umb= Ur2l)
Gia' trị R2 va L là


Tiêu đề: Trả lời: Điện Xoay chiều
Gửi bởi: ODD trong 09:29:39 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 1. ta có: 200^2+150^2=250^2 -> mạch vuông pha tại M => X là cuộn dây ko thuần cảm


Tiêu đề: Trả lời: Điện Xoay chiều
Gửi bởi: khaikull trong 09:41:25 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 1. ta có: 200^2+150^2=250^2 -> mạch vuông pha tại M => X là cuộn dây ko thuần cảm

nhầm. đọc ko kĩ đề. nếu M nằm giữa C và X thì như ODD