Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bimbim trong 07:42:46 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9902Tiêu đề: cần giúp về dao động điều hòa và sóng cơ
Gửi bởi: bimbim trong 07:42:46 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
1/Một vật dao động điều hòa theo trục x, khi đi qua vị trí cần bằng vận tốc và gia tốc của vật có độ lớn lần lượt là 20pi cm/s và 2m/s^2. Lấy pi^2=10. Thời gian ngắn nhất vật từ VTCB đến vị trí có li độ 10cm là
(đáo án 1/6 s)


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp về dao động điều hòa và sóng cơ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:00:56 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
1/Một vật dao động điều hòa theo trục x, khi đi qua vị trí cần bằng vận tốc và gia tốc của vật có độ lớn lần lượt là 20pi cm/s và 2m/s^2. Lấy pi^2=10. Thời gian ngắn nhất vật từ VTCB đến vị trí có li độ 10cm là
(đáo án 1/6 s)

Nên sửa lại là gia tốc cực đại =2m/s2. Chứ khi vật qua VTCB thì vận tốc max, gia tốc bằng =0 rồi, gia tốc max khi vật ở vị trí biên!!!!!

Ta có : vmax=wA và amax=w2A

==>A=v2max/amax= 20cm

===>w=1rad/s ===>T=2s
Thời gian vật đi từ VTCB đến vị trí x=A/2 là T/12

==>t=T/12 =1/6 s  :D