Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhox_263 trong 11:08:18 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9888Tiêu đề: bài tập về mạch dao động LC
Gửi bởi: nhox_263 trong 11:08:18 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất giữa
hai lần liên tiếp năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là [tex]10^{-4}s[/tex]. Thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là
A. 3.[tex]10^{-4}s[/tex].
B. 9.[tex]10^{-4}s[/tex]
C. 6.[tex]10^{-4}s[/tex]
D. 2.[tex]10^{-4}s[/tex]


Câu 2: Cho một mạch dao động điện từ LC lý tưởng. Khi điện áp giữa hai đầu tụ là 2V thì cường độ
dòng điện qua cuộn dây la i, khi điện áp giữa hai đầu tụ là 4V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là
i/2. Điện áp cực đại giữa hai đầu cuộn dây là
A. 2[tex]\sqrt{5}[/tex]V
B. 6V
C. 4V
D. 2[tex]\sqrt{3}[/tex]V


Câu 3: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Dòng điện cực đại trong
mạch là [tex]I_{0}[/tex], hiệu điện thế cực đại trên tụ là [tex]U_{0}[/tex]. Khi dòng điện tức thời i tăng từ [tex]\frac{I_{0}}{2}[/tex] đến [tex]I_{0}[/tex] thì độ lớn hiệu điện thế tức thời u

A. tăng từ [tex]\frac{U_{0}}{2}[/tex] đến [tex]U_{0}[/tex]
B. tăng từ [tex]\frac{U_{0}\sqrt{3}}{2}[/tex] đến [tex]U_{0}[/tex]
C. giảm từ [tex]\frac{U_{0}}{2}[/tex] đến 0
D. giảm từ [tex]\frac{U_{0}\sqrt{3}}{2}[/tex] đến 0Tiêu đề: Trả lời: bài tập về mạch dao động LC
Gửi bởi: missyou266 trong 11:44:30 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Câu 3: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Dòng điện cực đại trong
mạch là [tex]I_{0}[/tex], hiệu điện thế cực đại trên tụ là [tex]U_{0}[/tex]. Khi dòng điện tức thời i tăng từ [tex]\frac{I_{0}}{2}[/tex] đến [tex]I_{0}[/tex] thì độ lớn hiệu điện thế tức thời u

A. tăng từ [tex]\frac{U_{0}}{2}[/tex] đến [tex]U_{0}[/tex]
B. tăng từ [tex]\frac{U_{0}\sqrt{3}}{2}[/tex] đến [tex]U_{0}[/tex]
C. giảm từ [tex]\frac{U_{0}}{2}[/tex] đến 0
D. giảm từ [tex]\frac{U_{0}\sqrt{3}}{2}[/tex] đến 0


Khi dòng điện tức thời i ở vị trí [tex]\frac{I_{0}}{2}[/tex] thì [tex] W_{C}=3W_{L}[/tex] : ứng với [tex]\frac{U_{0}\sqrt{3}}{2}[/tex] là ơ vị trí T/12
tiếp tục vật chuyển động đến vị trí [tex]I_{0}[/tex]  nghỉa là vật chuyên đông vê vị trí cân bằng ứng   với [tex]u=0[/tex] ===> đáp án  giảm từ [tex]\frac{U_{0}\sqrt{3}}{2}[/tex] đến 0


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về mạch dao động LC
Gửi bởi: missyou266 trong 11:53:33 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất giữa
hai lần liên tiếp năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là [tex]10^{-4}s[/tex]. Thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là
A. 3.[tex]10^{-4}s[/tex].
B. 9.[tex]10^{-4}s[/tex]
C. 6.[tex]10^{-4}s[/tex]
D. 2.[tex]10^{-4}s[/tex]năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là ở vị trí [tex]q=\frac{Q_{0}}{2}[/tex] ==> T\12 mà thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp là[tex] \frac{T}{6} =10^{-4}[/tex] ==> [tex]T=6.10^{-4}s[/tex]
Thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là bằng T =6.[tex]10^{-4}s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về mạch dao động LC
Gửi bởi: santacrus trong 10:32:19 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất giữa
hai lần liên tiếp năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là [tex]10^{-4}s[/tex]. Thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là
A. 3.[tex]10^{-4}s[/tex].
B. 9.[tex]10^{-4}s[/tex]
C. 6.[tex]10^{-4}s[/tex]
D. 2.[tex]10^{-4}s[/tex]


năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là ở vị trí [tex]q=\frac{Q_{0}}{2}[/tex] ==> T\12 mà thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp là[tex] \frac{T}{6} =10^{-4}[/tex] ==> [tex]T=6.10^{-4}s[/tex]
Thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là bằng T =6.[tex]10^{-4}s[/tex]

Tại sao thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch bằng chu kì T ?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về mạch dao động LC
Gửi bởi: nhox_263 trong 10:05:09 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất giữa
hai lần liên tiếp năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là [tex]10^{-4}s[/tex]. Thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là
A. 3.[tex]10^{-4}s[/tex].
B. 9.[tex]10^{-4}s[/tex]
C. 6.[tex]10^{-4}s[/tex]
D. 2.[tex]10^{-4}s[/tex]


năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là ở vị trí [tex]q=\frac{Q_{0}}{2}[/tex] ==> T\12 mà thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp là[tex] \frac{T}{6} =10^{-4}[/tex] ==> [tex]T=6.10^{-4}s[/tex]
Thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là bằng T =6.[tex]10^{-4}s[/tex]

Tại sao thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch bằng chu kì T ?


bài này nói không rõ thôi, chính xác để có được đáp án là [tex]6.10^{-4}s[/tex] thì thời gian giữa 3 lần liên tiếp dòng điện trên mạch có ĐỘ LỚN lớn nhất chứ không phải giá trị đâu
bạn vẽ vòng tròn ra, độ lớn lớn nhất của dòng điện là [tex]I_{0}[/tex] ở vị trí biên, tại đó tính là lần thứ nhất, lần thứ hai là -[tex]I_{0}[/tex] và lần thứ 3 là quay về vị trí cũ như vậy là đi đúng một vóng = T


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về mạch dao động LC
Gửi bởi: nhox_263 trong 10:07:17 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
các bạn ơi còn câu 2 nữa giúp mình đi??? và giúp mình thêm bài này nữa nghen!!! :D

Câu 2: Cho một mạch dao động điện từ LC lý tưởng. Khi điện áp giữa hai đầu tụ là 2V thì cường độ
dòng điện qua cuộn dây la i, khi điện áp giữa hai đầu tụ là 4V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là
i/2. Điện áp cực đại giữa hai đầu cuộn dây là
A. 2[tex]\sqrt{5}[/tex]V
B. 6V
C. 4V
D. 2[tex]\sqrt{3}[/tex]V

câu 4 : Cho một cuộn cảm thuần L và hai tụ điện C1, C2 (với C1 < C2). Khi mạch dao động gồm cuộn
cảm với C1 và C2 mắc nối tiếp thì tần số dao động của mạch là 100MHz , khi mạch gồm cuộn cảm với C1 và C2 mắc song song thì tần số dao động của mạch là 48MHz . Khi mạch dao động gồm cuộn cảm với C1 thì tần số dao động của mạch là
A. 60 MHz.
B. 80 MHz.
C. 30 MHz.
D. 120 MHz.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về mạch dao động LC
Gửi bởi: missyou266 trong 11:08:34 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
các bạn ơi còn câu 2 nữa giúp mình đi??? và giúp mình thêm bài này nữa nghen!!! :D

câu 4 : Cho một cuộn cảm thuần L và hai tụ điện C1, C2 (với C1 < C2). Khi mạch dao động gồm cuộn
cảm với C1 và C2 mắc nối tiếp thì tần số dao động của mạch là 100MHz , khi mạch gồm cuộn cảm với C1 và C2 mắc song song thì tần số dao động của mạch là 48MHz . Khi mạch dao động gồm cuộn cảm với C1 thì tần số dao động của mạch là
A. 60 MHz.
B. 80 MHz.
C. 30 MHz.
D. 120 MHz.
 C1 và C2 mắc nối tiếp thì tần số dao động của mạch [tex] f^{2}=f_{1}^{2}+f_{2}^{2}=100^{2}   (1) [/tex]
 C1 và C2 mắc nối tiếp thì tần số dao động của mạch thì [tex] f^{2}=\frac{(f_{1}^{2}.f_{2}^{2})}{f_{1}^{2}+f_{2}^{2}}= 48^{2}  (2)   [/tex]  vì C1 < C2 ==> [tex] f1 >f2 [/tex]   ===>  từ (1) và (2) suy ra [tex] f_{1}= 80 MHz [/tex]