Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bimbim trong 11:05:22 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9887Tiêu đề: cần giúp về dao động điện từ
Gửi bởi: bimbim trong 11:05:22 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Một mạch dao động điện từ lí tưởng LC, L là cuộn dây thuần cảm, C là tụ phẳng có 2 bản A và B. Nối 2 bản tụ vào nguồn ko đổi, A nối với cực dương của nguồn, Chu kì dao động riêng của nguồn là T. Hỏi sau bao lâu điện tích bản A của tụ có giá trj bằng nữa giá trị cực đại của nó klể từ lúc tụ phóng hết điện lần đầu tiên.


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp về dao động điện từ
Gửi bởi: missyou266 trong 11:12:18 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Một mạch dao động điện từ lí tưởng LC, L là cuộn dây thuần cảm, C là tụ phẳng có 2 bản A và B. Nối 2 bản tụ vào nguồn ko đổi, A nối với cực dương của nguồn, Chu kì dao động riêng của nguồn là T. Hỏi sau bao lâu điện tích bản A của tụ có giá trj bằng nữa giá trị cực đại của nó klể từ lúc tụ phóng hết điện lần đầu tiên.
kể từ lúc phóng điên ứng với :                q=Qo ;ứng với ở vị trí :T/4
điện tích bản A của tụ có giá trj bằng nữa giá trị cực đại : q=Qo/2  ==> T/12
   vậy giá trị cần tim là T/4-T/12 =T/6


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp về dao động điện từ
Gửi bởi: bimbim trong 11:18:01 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Một mạch dao động điện từ lí tưởng LC, L là cuộn dây thuần cảm, C là tụ phẳng có 2 bản A và B. Nối 2 bản tụ vào nguồn ko đổi, A nối với cực dương của nguồn, Chu kì dao động riêng của nguồn là T. Hỏi sau bao lâu điện tích bản A của tụ có giá trj bằng nữa giá trị cực đại của nó klể từ lúc tụ phóng hết điện lần đầu tiên.
kể từ lúc phóng điên ứng với :                q=Qo ;ứng với ở vị trí :T/4
điện tích bản A của tụ có giá trj bằng nữa giá trị cực đại : q=Qo/2  ==> T/12
   vậy giá trị cần tim là T/4-T/12 =T/6
Mình cũng nghĩ như vậy, mà dáp án là 7T/12, ai giải thích giùm m vs T^T


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp về dao động điện từ
Gửi bởi: anhngoca1 trong 11:22:49 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
 người ta cho nối A với cực dương của nguồn để  xác định đấu điện tích của bản tụ A là -Qo