Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhox_263 trong 10:48:39 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9885Tiêu đề: Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch xoay chiều RLC
Gửi bởi: nhox_263 trong 10:48:39 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện
trở thuần [tex]R_{1}= 50\sqrt{3}\Omega[/tex] mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung [tex]C = \frac{2.10^{-4}}{\pi}F[/tex], đoạn mạch MB là một cuộn dây. Đặt điện áp xoay chiều [tex]u = 200\sqrt{2}cos(100\pi t)[/tex]V vao hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó điện áp tren đoạn mạch MB vuông pha với điện áp tren đoạn mạch AM và có giá trị hiệu dụng [tex]U_{MB}= 100\sqrt{3}V[/tex]. Công suất tiêu thụ tren đoạn mạch AB là
A. 100 W.
B. 90 W.
C. 100[tex]\sqrt{3}[/tex]W
D. 180 W.


Tiêu đề: Trả lời: Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch xoay chiều RLC
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:24:44 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Bài này đã vi phạm QUY ĐỊNH 2 KHI ĐĂNG BÀI.

Phiền bạn dành thời gian đọc mục QUY ĐỊNH CẦN THIẾT ở trên.


Tiêu đề: Trả lời: Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch xoay chiều RLC
Gửi bởi: nhox_263 trong 12:26:26 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
mình xin lỗi vì khuya quá và cũng là lần đầu tham gia diễn đàn, mình sơ ý quá. mong mọi người thông cảm nha!
Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp mình


Tiêu đề: Trả lời: Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch xoay chiều RLC
Gửi bởi: nhox_263 trong 09:58:36 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện
trở thuần [tex]R_{1}= 50\sqrt{3}\Omega[/tex] mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung [tex]C = \frac{2.10^{-4}}{\pi}F[/tex], đoạn mạch MB là một cuộn dây. Đặt điện áp xoay chiều [tex]u = 200\sqrt{2}cos(100\pi t)[/tex]V vao hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó điện áp tren đoạn mạch MB vuông pha với điện áp tren đoạn mạch AM và có giá trị hiệu dụng [tex]U_{MB}= 100\sqrt{3}V[/tex]. Công suất tiêu thụ tren đoạn mạch AB là
A. 100 W.
B. 90 W.
C. 100[tex]\sqrt{3}[/tex]W
D. 180 W.

nhờ thầy cô giải cho em với, em cảm ơn nhiều ạ!!!


Tiêu đề: Trả lời: Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch xoay chiều RLC
Gửi bởi: nhox_263 trong 10:54:01 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
giúp em bài này nữa


Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở
thuần R1 = 40[tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có [tex]L = \frac{0,4}{\pi }H[/tex], đoạn mạch MB là tụ điện có điệndung C. Đặt vao A, B điện áp xoay chiều [tex]u_{AB}= 80\sqrt{5}cos(100\pi t)(V)[/tex] thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu
đoạn mạch MB là 120[tex]\sqrt{2}[/tex](V) . Công suất tiêu thụ trên AB là
A. 40W hoặc 160W
B. 80W hoặc 320W.
C. 80W hoặc 160W.
D. 160W hoặc 320W.