Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: uocchothoigiantrolai_95 trong 10:19:11 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9883Tiêu đề: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 10:19:11 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,4 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{2}[/tex] = 0,5 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{3}[/tex]3 = 0,6 [tex]\mu[/tex]m. Vị trí của vân trùng thứ 3 so với vân trung tâm chính giữa là:
A.   8 mm      B. 12 mm      C. 18 mm      D. 9 mm

Xin nhờ Thầy, Cô giúp em bài tập, em xin chân thành cảm ơn  ^-^ ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng
Gửi bởi: traugia trong 10:58:30 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,4 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{2}[/tex] = 0,5 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{3}[/tex]3 = 0,6 [tex]\mu[/tex]m. Vị trí của vân trùng thứ 3 so với vân trung tâm chính giữa là:
A.   8 mm      B. 12 mm      C. 18 mm      D. 9 mm
Vị trí trùng nhau của 3 vân sáng thỏa mãn: [tex]k_{1}0,4=k_{2}0,5=k_{3}0,6[/tex]
Bội số chung nhỏ nhất của 0,4 ; 0,5 ; 0,6 là 6 => k1 = 15 ; k2 = 12;k3 = 10 lần lượt là bậc của các vân sáng ở vị trí trùng thứ nhất => vị trí vân trùng thứ 3 có : k1 = 45 ; k2 = 36;k3 = 30
=> vị trí vân trùng thứ 3 là : [tex]x_{3} = x_{1_{45}} = \frac{45\lambda _{1}D}{a} = 18mm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 11:07:37 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Câu 2: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] = 600 nm và [tex]\lambda _{2}[/tex] = 500 nm. Trê đoạn AB trong vùng giao thoa có tổng cộng 131 vân sáng (gồm hai vân ở hai đầu). Số trị trí trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn AB là:
A.   16         B. 15         C. 13         D. 14

Xin nhờ Thầy Cô và các bạn giúp em bài tập này, em xin chân thành cảm ơn nhiều ạ


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:19:56 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Câu 2: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] = 600 nm và [tex]\lambda _{2}[/tex] = 500 nm. Trê đoạn AB trong vùng giao thoa có tổng cộng 131 vân sáng (gồm hai vân ở hai đầu). Số trị trí trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn AB là:
A.   16         B. 15         C. 13         D. 14

Xin nhờ Thầy Cô và các bạn giúp em bài tập này, em xin chân thành cảm ơn nhiều ạ

Xem bài giải tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8562).


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 11:58:52 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Câu 3: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại  bức xạ [tex]\lambda _{1}[/tex]= 0,56 [tex]\mu[/tex]m và [tex]\lambda _{2}[/tex] với 0,67 [tex]\mu[/tex]m < [tex]\lambda _{2}[/tex] < 0,74 [tex]\mu[/tex]m thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ [tex]\lambda _{2}[/tex]. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ [tex]\lambda _{1}[/tex], [tex]\lambda _{2}[/tex] và [tex]\lambda _{3}[/tex] , với [tex]\lambda _{3}[/tex] =  7[tex]\lambda _{2}[/tex]/12, khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác ?
A. 25         B. 23         C. 21         D. 19.


Xin nhờ Thầy Cô và các bạn giúp em bài tập này, và cho em mấy cách phương pháp về dạng này, em thật sự cũng chưa hiểu nhiều về mấy bài dạng cho 3 bước sóng, Xin Thầy Cô Và Các Bạn giải chi tiết cho em, em cảm ơn rất nhiều   ^-^ ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:20:21 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9495.msg43995#msg43995 http:// bai song  cua ban day ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 02:07:55 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng sử dụng gồm ba bức xạ đỏ, lục, lam có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,6 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{2}[/tex] = 0,54 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{3}[/tex] = 0,48 [tex]\mu[/tex]m. Vân sáng đầu tiên kể từ vân sáng trung tâm có cùng màu với vân sáng trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của màu lục ?.
A.   24         B. 27         C. 32         D. 18
+
+
Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu vào hai khe một chum sáng đa sắc gồm ba thành phần đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,4 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{2}[/tex]= 0,6 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{3}[/tex] = 0,75 [tex]\mu[/tex]m. Trên màn trong khoảng giữa ba vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, số vạch sáng mà có sự trùng nhau của từ 2 vân sáng của 2 hệ vận trở lên là:
A.   10         B. 11         C. 9         D. 15
+
+
Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,42 (màu tím), [tex]\lambda _{2}[/tex] = 0,56 (màu lục), [tex]\lambda _{1}[/tex]= 0,7 (màu đỏ) . Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm quan sát được 8 vân màu lục. Số vân và vân đỏ quan sát được nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là bao nhiêu ?.
A.   Có 12 vân màu tím và 6 vân màu đỏ   B.  Có 11 vân màu tím và 6 vân màu đỏ
C.   Có 11 vân màu tím và 7 vân màu đỏ            D. Có 12 vân màu tím và 7 vân màu đỏ


Xin nhờ Thầy Cô và các bạn giúp em bài tập này, và cho em mấy cách phương pháp về dạng này, em thật sự cũng chưa hiểu nhiều về mấy bài dạng cho 3 bước sóng, Xin Thầy Cô Và Các Bạn giải chi tiết cho em, em cảm ơn rất nhiều


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 08:45:30 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng sử dụng gồm ba bức xạ đỏ, lục, lam có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,6 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{2}[/tex] = 0,54 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{3}[/tex] = 0,48 [tex]\mu[/tex]m. Vân sáng đầu tiên kể từ vân sáng trung tâm có cùng màu với vân sáng trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của màu lục ?.
A.   24         B. 27         C. 32         D. 18
Tại vị trí các vân sáng trùng nhau thì chúng có vị trí như nhau nên ta có:[tex]x_{1}=x_{2}=x_{3}\rightarrow k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}=k_{3}\lambda _{3}[/tex]
Ta có:[tex]\frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\frac{0,54}{0,6}=\frac{9}{10}=\frac{36}{40}; \frac{k_{1}}{k_{3}}=\frac{\lambda _{3}}{\lambda _{1}}=\frac{0,48}{0,6}=\frac{4}{5}=\frac{36}{45}[/tex]
Vậy k1 = 36, k2 = 40, k3 = 45


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:10:08 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,42 (màu tím), [tex]\lambda _{2}[/tex] = 0,56 (màu lục), [tex]\lambda _{1}[/tex]= 0,7 (màu đỏ) . Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm quan sát được 8 vân màu lục. Số vân và vân đỏ quan sát được nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là bao nhiêu ?.
A.   Có 12 vân màu tím và 6 vân màu đỏ   B.  Có 11 vân màu tím và 6 vân màu đỏ
C.   Có 11 vân màu tím và 7 vân màu đỏ            D. Có 12 vân màu tím và 7 vân màu đỏ
Làm tương tự câu 4 ta có: [tex]\frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\frac{0,56}{0,42}=\frac{4}{3}=\frac{20}{15};\frac{k_{1}}{k_{3}}=\frac{\lambda _{3}}{\lambda _{1}}=\frac{0,7}{0,42}=\frac{5}{3}=\frac{20}{12}[/tex]
Vậy k1=20, k2=15; k3=12. Tiếp theo ta tính số vân trùng của màu tím và màu lục; màu tím và màu đỏ; màu lục và màu đỏ.
Ta có khoảng vân trùng của tím và lục là:
Số vân tím trùng với lục là 20/4=5; Tím trùng với đỏ là: 20/5=4. Vậy số vân tím quan sát được là 20 -5-4=11.
Số vân đỏ trùng với vân tím là:15/3=5; Đỏ trùng với lục là: (15-8-5)=2. Vậy số vân đỏ quan sát được là: 12-5-2=5


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:27:53 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu vào hai khe một chum sáng đa sắc gồm ba thành phần đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,4 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{2}[/tex]= 0,6 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{3}[/tex] = 0,75 [tex]\mu[/tex]m. Trên màn trong khoảng giữa ba vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, số vạch sáng mà có sự trùng nhau của từ 2 vân sáng của 2 hệ vận trở lên là:
A.   10         B. 11         C. 9         D. 15
Tương tự ta có:
[tex]\frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\frac{0,6}{0,4}=\frac{3}{2}=\frac{15}{10}; \frac{k_{1}}{k_{3}}=\frac{\lambda _{3}}{\lambda _{1}}=\frac{0,75}{0,4}=\frac{15}{8};\frac{k_{2}}{k_{3}}=\frac{\lambda _{3}}{\lambda _{2}}=\frac{0,75}{0,6}=\frac{5}{4}=\frac{10}{8}[/tex]
Vậy k1=15, k2=10, k3=8.
Trong khoảng giữa vân trung tâm tới vân gần nhất giống màu thì:Số vân trùng của 1 với 2 là: 15/3=5; 1 với 3 là:0.
Giữa 2 với 3 là:2.Vậy số vạch sáng trùng nhau của 2 vân sáng của hệ là: 5 +2 +0 = 7. Trong khoảng giữa 3 vân sáng liên tiếp có màu giống vân trung tâm sẽ có: 7.2+1=15.


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng
Gửi bởi: khaikull trong 10:05:22 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,42 (màu tím), [tex]\lambda _{2}[/tex] = 0,56 (màu lục), [tex]\lambda _{1}[/tex]= 0,7 (màu đỏ) . Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm quan sát được 8 vân màu lục. Số vân và vân đỏ quan sát được nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là bao nhiêu ?.
A.   Có 12 vân màu tím và 6 vân màu đỏ   B.  Có 11 vân màu tím và 6 vân màu đỏ
C.   Có 11 vân màu tím và 7 vân màu đỏ            D. Có 12 vân màu tím và 7 vân màu đỏ
Làm tương tự câu 4 ta có: [tex]\frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\frac{0,56}{0,42}=\frac{4}{3}=\frac{20}{15};\frac{k_{1}}{k_{3}}=\frac{\lambda _{3}}{\lambda _{1}}=\frac{0,7}{0,42}=\frac{5}{3}=\frac{20}{12}[/tex]
Vậy k1=20, k2=15; k3=12. Tiếp theo ta tính số vân trùng của màu tím và màu lục; màu tím và màu đỏ; màu lục và màu đỏ.
Ta có khoảng vân trùng của tím và lục là:
Số vân tím trùng với lục là 20/4=5; Tím trùng với đỏ là: 20/5=4. Vậy số vân tím quan sát được là 20 -5-4=11.
Số vân đỏ trùng với vân tím là:15/3=5; Đỏ trùng với lục là: (15-8-5)=2. Vậy số vân đỏ quan sát được là: 12-5-2=5

thầy ơi theo em câu 6 tney ko pit có sai j ko. vì nếu làm như thày e thấy ko có đáp án.
đề bài nói lấy trong khoảng nên tím trùng đỏ 3, tím trùng lục là 4 nên số vân tím là 19-4-3=12 vân
đỏ trùng tím là 3. đỏ trùng lục là 2. nên số vân đỏ là 12-3-2=7 vân
đáp án D
thầy xem ùi cho e ý kiến với


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 11:16:59 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng cho khoảng cách giữa hai khe kết hợp là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 50 cm. Ánh sáng sử dụng gồm 4 bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex]= 0,64 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{2}[/tex]= 0,6 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{3}[/tex]= 0,54 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{4}[/tex] = 0,48 [tex]\mu[/tex]m. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân cùng màu vân sáng trung tâm là:
A.   4,8 mm      B. 4,32 mm      C. 0,864 mm      D. 4,32 mm
+
+
Câu 8: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe Y-âng là a = 1 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn D = 2 m. Chùm sáng chiếu vào khe S có hai bước sóng trong đó[tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,4 [tex]\mu[/tex]m. Trên màn xét khoảng MN = 4,8 mm đếm được 9 vân sáng với 3 vạch là kết quả trùng nhau của 2 vân sáng và 2 trong 3 vạch đó nằm tại M, N. Bước sóng [tex]\lambda _{3}[/tex] bằng.
A.   0,48 [tex]\mu[/tex]m      B. 0,6 [tex]\mu[/tex]m      C. 0,64 [tex]\mu[/tex]m      D. 0,72 [tex]\mu[/tex]m
+
+
Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa với khe Y-âng. Nguồn sáng S là nguồn hỗn tạp gồm hai ánh sáng đơn sắc. Ánh sáng [tex]\lambda _{1}[/tex] = 520 nm và ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda _{2}[/tex] thuộc [620 nm – 740 nm]. Quan sát hình ảnh giao thoa trên màn người ta nhận thấy trong khoảng giữa vị trí trùng nhau thứ hai của hai vân sáng đơn sắc [tex]\lambda _{1}[/tex], [tex]\lambda _{2}[/tex] và vân trung tâm (không kể vân trung tâm), có 12 vân sáng với ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] nằm độc lập. Bước sóng [tex]\lambda _{2}[/tex] có giá trị là:
A.   728 nm      B. 693,3 nm      C. 624 nm      D. 732 nm


Xin nhờ Thầy Cô và các bạn giúp em mấy bài tập, em xin chân thành cảm ơn
Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 11:21:21 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 10: Trong thí nghiệm Y-âng, cho ba bức xạ [tex]\lambda _{1}[/tex] = 400 nm, [tex]\lambda _{2}[/tex] = 500 nm, [tex]\lambda _{3}[/tex]= 600 nm. Trên màn quan sát ta hứng được hệ vân giao thoa trong khoảng giữa 3 vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm, ta quan sát được số vân sáng là:
A.   54         B. 35         C. 55         D. 34
+
+
Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng chiếu đồng thời hai bức xạ [tex]\lambda _{1}[/tex]1 và [tex]\lambda _{2}[/tex] với khoảng vân thu được trên màn của hai bức xạ 0,54 mm và 0,36 mm. Xét hai điểm A, B trên màn cách nhau 5,95 mm. Tại A cả hai bức xạ đều cho vân sáng, tại B thì [tex]\lambda _{1}[/tex] cho vân sáng, [tex]\lambda _{2}[/tex]cho vân tối. Trên đoạn AB quan sát được 23 vân sáng. Xác định số vân là kết quả trùng của hai bức xạ trên đoạn AB là:
A.   6         B. 5         C. 7         D. 8


Xin Nhờ Thầy Cô và các bạn giúp em, vì thời gian chỉ còn tích tắc nữa là đến ngày em thi Đại Học rồi, em xin cảm ơn mọi người rất nhiều


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:46:18 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng cho khoảng cách giữa hai khe kết hợp là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 50 cm. Ánh sáng sử dụng gồm 4 bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex]= 0,64 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{2}[/tex]= 0,6 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{3}[/tex]= 0,54 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{4}[/tex] = 0,48 [tex]\mu[/tex]m. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân cùng màu vân sáng trung tâm là:
A.   4,8 mm      B. 4,32 mm      C. 0,864 mm      D. 4,32 mm
những bài là gjao thoa của 3 bức xạ trở lên , kể cả lờj giải bài 5 của thầy hiệp sĩ nhí , đều nên sd công thức này. ----
Cho n số  nguyên dương a1,a2,...,an .  a là bội chung nhỏ nhất của n số đó thì ta có
1/a1+1/a2+...+1/an=.../a
để ứng dụng  vào giải bài trên. Để cho các số đêù nguyên ta chuyển
 [tex]\mu[/tex]m->nm.
Kq  là lamda chung =86,4  [tex]\mu[/tex]m
=> i chung=43,2mm


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:31:54 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Câu 8: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe Y-âng là a = 1 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn D = 2 m. Chùm sáng chiếu vào khe S có hai bước sóng trong đó[tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,4 [tex]\mu[/tex]m. Trên màn xét khoảng MN = 4,8 mm đếm được 9 vân sáng với 3 vạch là kết quả trùng nhau của 2 vân sáng và 2 trong 3 vạch đó nằm tại M, N. Bước sóng [tex]\lambda _{3}[/tex] bằng.
A.   0,48 [tex]\mu[/tex]m      B. 0,6 [tex]\mu[/tex]m      C. 0,64 [tex]\mu[/tex]m      D. 0,72 [tex]\mu[/tex]m

Ta có i1=0,8mm
Số vân sáng trên MN của bức xạ 1 là i= [tex]\frac{L}{N1-1}[/tex]==>N1=7 vân sáng

Trên MN đếm được 9 vân sáng với 3 vạch là kq trùng của 2 vs đó ==>tổng cộng có 12 vân sáng

==>số vân sáng của bức xạ 2 là 12-7=5 vs

Ta có i2=[tex]\frac{L}{N2-1}[/tex]=1,2mm

===>[tex]\lambda 2[/tex]=0,6[tex]\mu m[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 01:02:32 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa với khe Y-âng. Nguồn sáng S là nguồn hỗn tạp gồm hai ánh sáng đơn sắc. Ánh sáng [tex]\lambda _{1}[/tex] = 520 nm và ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda _{2}[/tex] thuộc [620 nm – 740 nm]. Quan sát hình ảnh giao thoa trên màn người ta nhận thấy trong khoảng giữa vị trí trùng nhau thứ hai của hai vân sáng đơn sắc [tex]\lambda _{1}[/tex], [tex]\lambda _{2}[/tex] và vân trung tâm (không kể vân trung tâm), có 12 vân sáng với ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] nằm độc lập. Bước sóng [tex]\lambda _{2}[/tex] có giá trị là:
A.   728 nm      B. 693,3 nm      C. 624 nm      D. 732 nm
Vân sáng trùng của bức xạ 1 và 2 ứng với vân sáng thứ 13 của bức xạ 1. Tại vị trí hai vân sáng trùng nhau ta có:
[tex]x_{s1}=x_{s2}\Rightarrow k_{1}\frac{\lambda _{1}D}{a}=k_{2}\frac{\lambda _{2}D}{a}\Rightarrow k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}\Rightarrow \lambda _{2}=\frac{k_{1}\lambda _{1}}{k_{2}}=\frac{13.520}{k_{2}}[/tex]
Ta có:
[tex]620\leq \frac{6760}{k_{2}}\leq 740\Rightarrow 9,135\leq k_{2}\leq 10,9\Rightarrow k_{2}=10[/tex]
Vậy ta có:[tex]\lambda _{2}=\frac{6760}{10}=676nm[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 01:20:02 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 12: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng người ta sử dụng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda _{1}[/tex] và [tex]\lambda _{2}[/tex] trong đó [tex]\lambda _{2}[/tex] = 1,2[tex]\lambda _{1}[/tex]. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm; khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màn là 1,5 m. Trong một khoảng rộng L = 1,8 cm người ta quan sát được 21 vân sáng, trong đó có 3 vân là kết quả trùng nhau của hệ hai vân. Biết hai trong ba vân trùng nhau nằm ở hai đầu L. Tính bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] ?.
A.   0,48 [tex]\mu[/tex]m      B. 0,50 [tex]\mu[/tex]m      C. 0,60 [tex]\mu[/tex]m      D. 0,64 [tex]\mu[/tex]m
+
+
Câu 13: Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,75 [tex]\mu[/tex]m và [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,5 [tex]\mu[/tex]m vào hai khe Y-âng cách nhau a = 0,8 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn D = 1,2 m. Trên màn hứng vân giao thoa rộng 10 mm (hai mép màn đối xứng qua vân sáng trung tâm) có bao nhiêu vân sáng có màu giống màu của vân sáng trung tâm ?.
A.   Có 6 vân sáng   B. Có 3 vân sáng   C. Có 5 vân sáng    D. Có 4 vân sáng
+
+
Câu 14: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Khi sử dụng ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex]  thì có khoảng vân i1 = 0,3 mm, khi sử dụng ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda _{2}[/tex]  thì có khoảng vân là i2 = 0,5 mm, thì khi sử dụng ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda _{3}[/tex]  thì có khoảng vân là i3 = 0,45 mm. Khi chiếu đồng thời cả ba bức xạ thì khoảng cách giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm liên tiếp là:
A.   i = 1,5 mm      B. i = 4 mm      C. i = 2 mm      D. i = 4,5 mm


Xin Nhờ Thầy Cô và Các bạn giúp em mấy bài tập này, em cảm ơn rất nhiều  ^-^ ^-^ ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:31:44 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 12: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng người ta sử dụng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda _{1}[/tex] và [tex]\lambda _{2}[/tex] trong đó [tex]\lambda _{2}[/tex] = 1,2[tex]\lambda _{1}[/tex]. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm; khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màn là 1,5 m. Trong một khoảng rộng L = 1,8 cm người ta quan sát được 21 vân sáng, trong đó có 3 vân là kết quả trùng nhau của hệ hai vân. Biết hai trong ba vân trùng nhau nằm ở hai đầu L. Tính bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] ?.
A.   0,48 [tex]\mu[/tex]m      B. 0,50 [tex]\mu[/tex]m      C. 0,60 [tex]\mu[/tex]m      D. 0,64 [tex]\mu[/tex]m
+
+
Câu 13: Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,75 [tex]\mu[/tex]m và [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,5 [tex]\mu[/tex]m vào hai khe Y-âng cách nhau a = 0,8 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn D = 1,2 m. Trên màn hứng vân giao thoa rộng 10 mm (hai mép màn đối xứng qua vân sáng trung tâm) có bao nhiêu vân sáng có màu giống màu của vân sáng trung tâm ?.
A.   Có 6 vân sáng   B. Có 3 vân sáng   C. Có 5 vân sáng    D. Có 4 vân sáng
+
+
Câu 14: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Khi sử dụng ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex]  thì có khoảng vân i1 = 0,3 mm, khi sử dụng ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda _{2}[/tex]  thì có khoảng vân là i2 = 0,5 mm, thì khi sử dụng ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda _{3}[/tex]  thì có khoảng vân là i3 = 0,45 mm. Khi chiếu đồng thời cả ba bức xạ thì khoảng cách giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm liên tiếp là:
A.   i = 1,5 mm      B. i = 4 mm      C. i = 2 mm      D. i = 4,5 mm


Xin Nhờ Thầy Cô và Các bạn giúp em mấy bài tập này, em cảm ơn rất nhiều  ^-^ ^-^ ^-^

Những bài tập về sau này 12,13,14 tương tự cách làm như những bài trước thôi, quan trọng là hiểu bản chất của vấn đề ,mà theo như mình thấy thì cách giải của mọi người đối với dạng này thì quá rõ rồi, mọi người chỉ gợi ý cách giải nhanh cho bạn thôi, mong bạn hiểu và làm tương tự, chứ các mod rất là bận không ai rảnh mà giải bài đã làm rồi đâu!!! Chân thành cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 02:05:31 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012


[/quote]
Những bài tập về sau này 12,13,14 tương tự cách làm như những bài trước thôi, quan trọng là hiểu bản chất của vấn đề ,mà theo như mình thấy thì cách giải của mọi người đối với dạng này thì quá rõ rồi, mọi người chỉ gợi ý cách giải nhanh cho bạn thôi, mong bạn hiểu và làm tương tự, chứ các mod rất là bận không ai rảnh mà giải bài đã làm rồi đâu!!! Chân thành cảm ơn
[/quote]
Nhưng mà em vẫn chưa hiểu nhiều mà, tại em làm ở nhà không biết có đúng hay sai nên em mới đưa bài lên tham khảo thôi, mong BQT giúp em được không hic hic, còn tích tắc là thi Đại Học rồi  [-O< [-O< [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng
Gửi bởi: onehitandrun trong 09:03:41 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,4 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{2}[/tex] = 0,5 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{3}[/tex]3 = 0,6 [tex]\mu[/tex]m. Vị trí của vân trùng thứ 3 so với vân trung tâm chính giữa là:
A.   8 mm      B. 12 mm      C. 18 mm      D. 9 mm

Xin nhờ Thầy, Cô giúp em bài tập, em xin chân thành cảm ơn  ^-^ ^-^
Ta có [tex] \frac{K_1}{K_2}=\frac{5}{4} ; \frac{K_2}{K_3}=\frac{6}{5} [/tex]
BCNN: [tex] \begin{cases} K_1=15 \\ K_2=12 \\ K_3=10 \end{cases} [/tex]
Vậy vị trí của vân trùng thứ 3 so với vân trung tâm O là:
[tex] 45\frac{\lambda_1a}{D}=18mm [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ chương Sóng ánh sáng
Gửi bởi: khaikull trong 09:14:37 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012


Những bài tập về sau này 12,13,14 tương tự cách làm như những bài trước thôi, quan trọng là hiểu bản chất của vấn đề ,mà theo như mình thấy thì cách giải của mọi người đối với dạng này thì quá rõ rồi, mọi người chỉ gợi ý cách giải nhanh cho bạn thôi, mong bạn hiểu và làm tương tự, chứ các mod rất là bận không ai rảnh mà giải bài đã làm rồi đâu!!! Chân thành cảm ơn
[/quote]
Nhưng mà em vẫn chưa hiểu nhiều mà, tại em làm ở nhà không biết có đúng hay sai nên em mới đưa bài lên tham khảo thôi, mong BQT giúp em được không hic hic, còn tích tắc là thi Đại Học rồi  [-O< [-O< [-O<
[/quote]

mọi người giảng thế ùi muk bạn vẫn ko hiểu sao. cốt lõi cảu bài này là bạn lập tỷ số của từng cái một.K1/K2,K2/K3,K1/K3. tìm bội số chung nhỏ nhất của mấy cái tỷ số đó.  ùi dựa vào câu hỏi để xét tiếp. mọi ng trên 4rum cũng bận lém. bạn thì toàn post 1 loại bài. mọi ng làm cũng chán. có phải ai cũng có thời gian để giúp bạn liên tục dc đâu. nhất là bao bài cùng 1 dạng