Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: minhdestroy trong 09:50:40 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9878Tiêu đề: Hai câu điện xoay chiều
Gửi bởi: minhdestroy trong 09:50:40 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
1/ Người ta mắc vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều, Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp, AM gồm điện trở R1 và tụ điện C, đoạn MB gồm R2 và cuộn cảm L. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng trong mạch thì công suất toàn mạch là 85W và hiệu điện thế hai đầu AM và MB vuông với nhau. Nếu chỉ mắc vào hai đầu mạch MB điện áp trên thì công suất của đoạn mạch này là bao nhiêu?

2/ Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở R nt với tụ có C thay đổi, đoạn mạch MB là  cuôn dây thuần cảm L. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng của đoạn AM đạt cực đại thì thấy các điện áp hiệu dụng UR= 100 căn 2. UL=100. Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ là bao nhiêu lúc này.


Tiêu đề: Trả lời: Hai câu điện xoay chiều
Gửi bởi: traugia trong 11:19:00 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
1/ Người ta mắc vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều, Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp, AM gồm điện trở R1 và tụ điện C, đoạn MB gồm R2 và cuộn cảm L. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng trong mạch thì công suất toàn mạch là 85W và hiệu điện thế hai đầu AM và MB vuông với nhau. Nếu chỉ mắc vào hai đầu mạch MB điện áp trên thì công suất của đoạn mạch này là bao nhiêu?
Khi mắc điện áp trên vào mạch AB thì:
      + Xảy ra cộng hưởng : ZL = ZC
      + UAM và UMB vuông pha => R1R2 = ZLZC =ZL2
       Công suất của mạch là :[tex]P_{1} = \frac{U^{2}}{R_{1}+R_{2}}[/tex] = 85 W
Khi mắc điện áp trên vào MB thì : [tex]P_{2} = \frac{U^{2}R_{2}}{R_{2}^{2} + Z_{L}^{2}}[/tex]
     <=> [tex]P_{2} = \frac{U^{2}R_{2}}{R_{2}^{2} + R_{1}R_{2}}[/tex] = [tex] \frac{U^{2}}{R_{1}+R_{2}}[/tex] = 85 W


Tiêu đề: Trả lời: Hai câu điện xoay chiều
Gửi bởi: traugia trong 11:32:43 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
2/ Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở R nt với tụ có C thay đổi, đoạn mạch MB là  cuôn dây thuần cảm L. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng của đoạn AM đạt cực đại thì thấy các điện áp hiệu dụng UR= 100 căn 2. UL=100. Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ là bao nhiêu lúc này.
Để UAM đạt cực đại thì : [tex]Z_{c} = \frac{Z_{L}+\sqrt{Z_{L}^{2}+4R^{2}}}{2}[/tex]
Có thể dùng khảo sát để tìm được kết quả trên !
Nhân cả hai vế với I để quy về mối quan hệ giữa các giá trị hiệu dụng của điện áp :
=> [tex]U_{c} = \frac{U_{L}+\sqrt{U_{L}^{2}+4U^{2}}}{2}=50(\sqrt{3}+1) V[/tex]