Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: langlevamanhme_girlviet trong 09:14:59 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9873Tiêu đề: giúp tớ bài sóng cơ
Gửi bởi: langlevamanhme_girlviet trong 09:14:59 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
hai nguồn uA=3cos(10pi t)và uB=5cos(10pi t +pi/3) .vận tốc truyền sóng là 50cm/s.cho C cách A và B lần lượt là 28cm ,22cm.vẽ đường tròn tâm C bán kính 20cm .tính số điểm cực đại trên đường tròn
 A:6     B;2         C:8           D:4


Tiêu đề: Trả lời: giúp tớ bài sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:23:09 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
hai nguồn uA=3cos(10pi t)và uB=5cos(10pi t +pi/3) .vận tốc truyền sóng là 50cm/s.cho C cách A và B lần lượt là 28cm ,22cm.vẽ đường tròn tâm C bán kính 20cm .tính số điểm cực đại trên đường tròn
 A:6     B;2         C:8           D:4

Điểm C không biết nằm đâu sao biết đường tròn này như thế nào bạn? C nằm trên AB, ngoài AB hay bất kì?


Tiêu đề: Trả lời: giúp tớ bài sóng cơ
Gửi bởi: khaikull trong 09:24:40 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
hai nguồn uA=3cos(10pi t)và uB=5cos(10pi t +pi/3) .vận tốc truyền sóng là 50cm/s.cho C cách A và B lần lượt là 28cm ,22cm.vẽ đường tròn tâm C bán kính 20cm .tính số điểm cực đại trên đường tròn
 A:6     B;2         C:8           D:4

bài này sáng langle hỏi mk đây muk. hì. bó tay thui. các nhân tài zo giúp bạn ý với. hì


Tiêu đề: Trả lời: giúp tớ bài sóng cơ
Gửi bởi: blueblue55555 trong 09:31:40 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
hai nguồn uA=3cos(10pi t)và uB=5cos(10pi t +pi/3) .vận tốc truyền sóng là 50cm/s.cho C cách A và B lần lượt là 28cm ,22cm.vẽ đường tròn tâm C bán kính 20cm .tính số điểm cực đại trên đường tròn
 A:6     B;2         C:8           D:4
do 2 nguồn lệch pha nên ta có -R[tex]\leq[/tex]
(K+[tex]\Delta \varphi[/tex]/2[tex]\pi[/tex])[tex]\lambda[/tex] [tex]\leq[/tex]R
với R là bán kính đường tròn delta phi là độ lệch pha giữa 2 nguồn...ví dụ ra dc 5 giá trị của k thì 2 giá trị ngoài cùng cho 1 điểm cực đại còn 3 điểm còn lại cho 2 điểm...vì 2 đường cực đại ngoài cùng chỉ tiếp xúc với đường tròn nên chỉ cho dc 2 điểm..mình chỉ đưa ra hướng giải vậy thôi chứ ko pk có đúng ko nếu sai sót mong mọi ng chỉ dạy vì cái này là mình nhớ mang máng là thầy dạy vậy ^^ nếu sai cho mình xl trước ^^


Tiêu đề: Trả lời: giúp tớ bài sóng cơ
Gửi bởi: langlevamanhme_girlviet trong 09:32:42 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
C nằm trên AB


Tiêu đề: Trả lời: giúp tớ bài sóng cơ
Gửi bởi: anhngoca1 trong 09:55:55 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
C nằm ngoài AB hay nằm trong, vì nằm ngoài thì AB=6cm , nằm trong thì AB=50cm
 phải nói  rõ