Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Ken1202 trong 09:06:16 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9872Tiêu đề: Nhờ mọi người giúp câu con lắc lò xo này
Gửi bởi: Ken1202 trong 09:06:16 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc lò xo có độ cứng k=2N/m, vật nhỏ có khối lượng m=80g, dao động trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt ngang là 0,1. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10cm rồi thả nhẹ. Cho gia tốc trọng trường g=10m/s2. Tốc độ lớn nhất vật đạt được bằng
A. 0,36m/s.   B. 0,25m/s.   C. 0,5m/s.   D. 0,3m/s.


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp câu con lắc lò xo này
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:35:32 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc lò xo có độ cứng k=2N/m, vật nhỏ có khối lượng m=80g, dao động trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt ngang là 0,1. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10cm rồi thả nhẹ. Cho gia tốc trọng trường g=10m/s2. Tốc độ lớn nhất vật đạt được bằng
A. 0,36m/s.   B. 0,25m/s.   C. 0,5m/s.   D. 0,3m/s.


Khi vật đến vị trí lực đàn hồi cân bằng với lực ma sát lần đầu thì tốc độ vật lớn nhất.

vị trí này cách vị trí ban đầu - vị trí lò xo không biến dạng đoạn : [tex]x_0=\frac{\mu mg}{k}=4cm[/tex]

1.dùng bảo toàn cơ năng [tex]\frac{1}{2}kA^2-(\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kx_0^2)=\mu mg(A-x_0)=>v=0,3m/s[/tex]

2. [tex]v_m_a_m=\omega A'=\omega (A-x_0)=0,3m/s[/tex]

x0 tạm gọi là độ giảm biên độ trong 1/4T nên biên còn lại là A' = A - x0