Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: langlevamanhme_girlviet trong 08:40:47 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9869Tiêu đề: hat nhan cần mọi người giúp
Gửi bởi: langlevamanhme_girlviet trong 08:40:47 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
gọi t là khoảng thời gian để số hạt nhân nguyen tử giảm đi e lan(hằng số e trong ln .sau thời gian 0.51t số hạt của chất phóng xạ đó còn lại bao nhiêu
A 40%              B13,5%         c 35%      D 60%
hai nguồn uA=3cos(10pi t)và uB=5cos(10pi t +pi/3) .vận tốc truyền sóng là 50cm/s.cho C cách A và B lần lượt là 28cm ,22cm.vẽ đường tròn tâm C bán kính 20cm .tính số điểm cực đại trên đường tròn
 A:6     B;2         C:8           D:4


Tiêu đề: Trả lời: hat nhan cần mọi người giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:58:43 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
gọi t là khoảng thời gian để số hạt nhân nguyen tử giảm đi e lan(hằng số e trong ln .sau thời gian 0.51t số hạt của chất phóng xạ đó còn lại bao nhiêu
A 40%              B13,5%         c 35%      D 60%

theo bài ra có N/N0=1/e=e^-lamda.t
sau 0,51t, số hạt còn lại là N',có N'/N=e^-lamda.0,51t=(1/e)^0,51=0,6


Tiêu đề: Trả lời: hat nhan cần mọi người giúp
Gửi bởi: langlevamanhme_girlviet trong 09:03:30 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
còn bài sóng thì làm thế nào