Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: gmvd trong 08:08:58 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9867Tiêu đề: Bài tập nhờ các bạn giúp.
Gửi bởi: gmvd trong 08:08:58 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Tìm [tex]m[/tex] để phương trình sau có nghiệm: [tex]\left(4m-3\right)\sqrt{x+3}+\left(3m-4\right)\sqrt{1-x}+m-1=0[/tex]

Các bạn cố gắng giúp minh nha. Cảm ơn nhiều.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập nhờ các bạn giúp.
Gửi bởi: Phaothutre trong 11:06:16 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Lâu rồi mới vào chém 1 ít ! Bài này chưa ai giải nên mình giải.
Xét thấy [tex]\left(\dfrac{\sqrt{x+3}}{2}\right)^{2}+\left(\dfrac{\sqrt{1-x}}{2}\right)^{2}=4[/tex] nên đặt:[tex]\sqrt{x+3}=2.\sin t[/tex] và [tex]\sqrt{1-x}=2\cos t[/tex]
Chém thôi !! đặt: [tex]\tan \dfrac{t}{2}=y,\,\,\, y\epsilon \left|0,1 \right|[/tex]