Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qquynh trong 08:08:42 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9866Tiêu đề: MỘt bài con lắc đơn cần giúp đỡ.
Gửi bởi: qquynh trong 08:08:42 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc đon treo thẲNG dúng có m=0,2 kg dao động điều hoà với biên độ 5cm tần số góc 4rad/s. khi con lắc qua vị trí cân bằng của nó thì sợi dây treo vướng phải cái đinh (đinh cách điểm treo sợi dây 0,225m)..g=10m/s^2. lực căng của sợi day ngay sau khi vướng đinh?
A.2N
B.2,01N
C.2,04N.
D.2.02N
MONG MOI NGUOI GIUP!!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: MỘt bài con lắc đơn cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:44:46 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc đon treo thẲNG dúng có m=0,2 kg dao động điều hoà với biên độ 5cm tần số góc 4rad/s. khi con lắc qua vị trí cân bằng của nó thì sợi dây treo vướng phải cái đinh (đinh cách điểm treo sợi dây 0,225m)..g=10m/s^2. lực căng của sợi day ngay sau khi vướng đinh?
A.2N
B.2,01N
C.2,04N.
D.2.02N
MONG MOI NGUOI GIUP!!!!!!
v max=A.ômêga=0,2 m/s
chiều dài của dây là l=g/ômêga^2=0,625m
khi vương' đinh chiều dài dây còn lại là 0,4m
ptđlh tại VTCB :T-mg=m.a hướng tâm=mv^2/l => T=2,02N