Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lequyen94th trong 08:02:02 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9865Tiêu đề: 1 câu sóng dừng khó ,nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: lequyen94th trong 08:02:02 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
TRên một sợi dây có sóng dừng, điển bụng, M cách nút gần nhất N một đoạn 10cm, P là trung điểm của ddaonj MN. khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp li độn của điểm M bằng biên độ tại điểm P là 0.1s. tốc đọ truyền sóng trên giây là :
A ,400cm/s
B.200
C 100
D,300


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng dừng khó ,nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: lequyen94th trong 08:07:12 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
 nhân tiện cho mình hỏi câu này
Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn thứ cấp gấp đôi số vòng dây của cuộn sơ cấp. Cuộn sơ cấp có điện trở thuần R=\frac{1}{10}ZL. Đặt vào 2 cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V. Điện áp hiệu dụng ở 2 cuộn thứ cấp là:
A. 400V B. 380V C. 398V D. 402V


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng dừng khó ,nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:18:43 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
TRên một sợi dây có sóng dừng, điển bụng, M cách nút gần nhất N một đoạn 10cm, P là trung điểm của ddaonj MN. khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp li độn của điểm M bằng biên độ tại điểm P là 0.1s. tốc đọ truyền sóng trên giây là :
A ,400cm/s
B.200
C 100
D,300
lamda=4.10=40cm
p là tđiểm MN , dùng đtròn => biên độ của P=biên độ M/ căn 2.
Tiếp tục dùng dtròn => khoảng tgian liên tiếp ly độ M=biên độ M / căn 2 là T/4. Hay T=4. O,1=0,4s.
v=lamda/T=100cm/s


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng dừng khó ,nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:29:17 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
nhân tiện cho mình hỏi câu này
Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn thứ cấp gấp đôi số vòng dây của cuộn sơ cấp. Cuộn sơ cấp có điện trở thuần R=\frac{1}{10}ZL. Đặt vào 2 cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V. Điện áp hiệu dụng ở 2 cuộn thứ cấp là:
A. 400V B. 380V C. 398V D. 402V

Z=căn (R^2+ZL^2)=căn(11/10)ZL
=> UL=căn (10/11)U=Usơ cấp.
Uthứ cấp=2Usơ cấp=381,3


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng dừng khó ,nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 09:00:18 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
yumi ơi cho chị hỏi bài máy biến thế đó, tại sao lại tính U sơ cấp=UL


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng dừng khó ,nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:41:59 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
yumi ơi cho chị hỏi bài máy biến thế đó, tại sao lại tính U sơ cấp=UL
tkưa chị công thức này là em tự chế k có căn cứ cơ sở khoa học vì hôm dạy bài này em bị đứng góc lớp viết bản kiểm điểm nên gjờ mấy bài kiểu này em mù tịt. Có gì mog thầy cô và anh chị gjải lạj dùm em bàj này vs ak


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng dừng khó ,nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 09:53:51 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
mà nếu tính như em thì kết quả là 398v, em thử bấmm máy lại xem


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng dừng khó ,nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: khaikull trong 09:56:26 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
yumi ơi cho chị hỏi bài máy biến thế đó, tại sao lại tính U sơ cấp=UL
tkưa chị công thức này là em tự chế k có căn cứ cơ sở khoa học vì hôm dạy bài này em bị đứng góc lớp viết bản kiểm điểm nên gjờ mấy bài kiểu này em mù tịt. Có gì mog thầy cô và anh chị gjải lạj dùm em bàj này vs ak

mk làm lại nè. yumi tính nhầm
[tex]Z=\sqrt{R^2+Z_{L}^{2}}=\frac{\sqrt{101}}{10}Z_{L}[/tex]
[tex]U_{L}=U\frac{10}{\sqrt{101}}=199[/tex]
vậy [tex]U_{TC}=2.199=398[/tex]