Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bimbum trong 06:37:45 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9863Tiêu đề: Giúp em bài Hạt Nhân ạ.
Gửi bởi: bimbum trong 06:37:45 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Em Cảm ơn các Tiền Bối :

Hương` dẫn giúp em bài này nha !

Nito tnhien có 2 đồng vị chính là N14 và N15. KL ng tử của Nito tự nhiện là 14.0067u, của N14 là 14.00307u, của N15 là 15.00011 u . SỐ % của đồng vị N14 trong Nito7 tự nhiên là :
A 99.636
B 98.425
C 99.375
D 98.878


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài Hạt Nhân ạ.
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:26:09 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Em Cảm ơn các Tiền Bối :

Hương` dẫn giúp em bài này nha !

Nito tnhien có 2 đồng vị chính là N14 và N15. KL ng tử của Nito tự nhiện là 14.0067u, của N14 là 14.00307u, của N15 là 15.00011 u . SỐ % của đồng vị N14 trong Nito7 tự nhiên là :
A 99.636
B 98.425
C 99.375
D 98.878
Bài này có thể giải theo bên Hóa được, áp dụng quy tắc đường chéo  :D

 N14          14,00307                                0,99341                         
                                       14,0067   
 N15           15,00011                                3,63.10-3

===>%N14= [tex]\frac{0,99341*100}{ANS + 3,63.10^{-3}}[/tex] =99,636%

D Y U D S  8-x


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài Hạt Nhân ạ.
Gửi bởi: bimbum trong 10:41:50 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
em cảm ơn ạ ! :D !