Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bimbum trong 06:31:35 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9862Tiêu đề: Giúp em với , em không biết giải bài hạt nhân này
Gửi bởi: bimbum trong 06:31:35 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
HN proton có động năng = 1.6MeV bắn vào hn đúng yên Liti(7-3) . Hai hạt spham giống nhau có cùng động năng. mp=1.0073u ; mli = 7.0144u ; mHe = 4.0015u và giả thiết động năng của hạt sp biến thành nhiệt. Cho c=4200J/Kg.độ .Khối lượng tối thiểu của hạt sp để toả nhiệt lượng làm sôi 1 lít nước ở 20 dộ C là :
A : 1.46 micro gam
B : 0.73 micro gam
C : 2.92
D : 0.36


Em cảm ơn các Thầy Cô Anh Chị nhiều ạ !!!!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em với , em không biết giải bài hạt nhân này
Gửi bởi: anhngoca1 trong 09:26:19 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
đáp án 1,46 phải không bạn ?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em với , em không biết giải bài hạt nhân này
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 02:08:24 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
HN proton có động năng = 1.6MeV bắn vào hn đúng yên Liti(7-3) . Hai hạt spham giống nhau có cùng động năng. mp=1.0073u ; mli = 7.0144u ; mHe = 4.0015u và giả thiết động năng của hạt sp biến thành nhiệt. Cho c=4200J/Kg.độ .Khối lượng tối thiểu của hạt sp để toả nhiệt lượng làm sôi 1 lít nước ở 20 dộ C là :
A : 1.46 micro gam
B : 0.73 micro gam
C : 2.92
D : 0.36
Phương trình phản ứng:[tex]^{1}_{1}p+_{3}^{7}Li\rightarrow 2\left(^{4}_{2}He \right)[/tex]
Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:
[tex]\left(m_{p}+m_{Li}-2m_{\alpha } \right).c^{2}+K_{p}=2.K\alpha =W\Leftrightarrow W=19,01905MeV\approx 3.04.10^{-12}J[/tex]
Mặt khác ta có:[tex]Q=m.c.\Delta t=1.4200.\left(100-20 \right)=336000J[/tex]
Khối lượng sản phẩm cần dùng là:[tex]m =\frac{m_{\alpha }.2.N}{N_{A}}=\frac{4,0015.2.\frac{336000}{3,04.10^{-12}}}{6,02.10^{23}}\approx 1,469.10^{-6}g=1,469 \mu g [/tex]