Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hồng QUân trong 05:58:25 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9856Tiêu đề: Một số bài lí hay cần giải đáp.thank
Gửi bởi: Nguyễn Hồng QUân trong 05:58:25 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
CÂU 1: Một đường tải điện lưới công nghiệp có tần số dòng điện là 50 Hz và chiều dài đường dây là: l = 600 Km. Tính độ lệch pha giữa điện áp đầu đường dây và điện áp cuối đường dây, biết vận tốc lan truyền tín hiệu bằng vận tốc ánh sáng trong chân không là : C=3108m/s ?
A. π3.B. π5C. π2D. π12
CÂU 2 : Một con lắc đơn được treo trên trần của một cabin thang máy đang thực hiện dao động với chu kì T = 1s và biên độ góc α=0,05rad.Tại thời điểm con lắc đi qua vị trí cân bằng, sợi cáp treo cabin bị đứt và cabin bắt đầu rơi tự do. Hỏi sau thời gian nhỏ nhất bao lâu sau đó con lắc đạp vào trần cabin?
A. 5s.B. 4.32s.C. 3,13s.D.  4,05s.
CÂU 3 : Một lò xo nhẹ, có hệ số đàn hồi K=100N/m được đặt nằm ngang, một đầu giữ cố định, đầu còn lại nối với một chất điểm khối lượng m=0,5kg . Chất điểm m được gắn với một chất điểm thứ 2 khối lượng m1=0,5kg. Các chất điểm có thể dao động không ma sát trên trục x nằm ngang hướng từ điểm cố định giữ lò xo về phía các chất điểm m,m1 . Hai chất điểm sẽ bị bong ra nếu lực kéo giữa chúng đạt độ lớn 1 N. Dịch chuyển 2 chất điểm khỏi vị trí cân bằng O sao cho lò xo bị nén một đoạn 4 cm rồi thả nhẹ cho chúng dao động điều hòa không vận tốc đầu. Bỏ qua mọi lực cản. Gốc thời gian là lúc thả các vật. Tính khoảng cách giữa hai vật khi lò xo giãn cực đại lần thứ nhất?
A. 16,146cm.B. 12,146cm.C. 14,146cm.D. 8,146cm.
CÂU 4: Cho D=1,25m, a=0,5mm, L=3cm. Chiếu đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng thứ 1 ,2 là: λ1=0,5μm,λ2=0,4μm. Có 71 vân sáng , nhưng có 3 vân sáng do kết quả trùng nhau của 3 hệ vân trên. Biết 2 vân trùng nhau ngoài cùng thuộc 2 mép ngoài của màn. Tìm λ3?
A. 1,09μm.B. 0,12μm.C. 0,32μm.D. 3,23MeV.

CÂU 5: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là: uA=3cos(40πt+π6)(cm);uB=4cos(40πt+2π3)(cm). Cho biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có bán kính R = 4cm. Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là?
A. 16.B. 34.C. 13.D. 32.


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài lí hay cần giải đáp.thank
Gửi bởi: missyou266 trong 06:30:24 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

CÂU 4: Cho D=1,25m, a=0,5mm, L=3cm. Chiếu đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng thứ 1 ,2 là: λ1=0,5μm,λ2=0,4μm. Có 71 vân sáng , nhưng có 3 vân sáng do kết quả trùng nhau của 3 hệ vân trên. Biết 2 vân trùng nhau ngoài cùng thuộc 2 mép ngoài của màn. Tìm λ3?
A. 1,09μm.B. 0,12μm.C. 0,32μm.D. 3,23MeV.


Ta có : i1= 1,25 (mm) và i2= 1 (mm)
  ta đã biết :tổng số vạch sáng = tổng số vân sáng - số vân trùng .
       áp dụng : [tex] 71=\frac{L}{i1}+1+\frac{L}{i2}+1+\frac{L}{i3}+1-3[/tex] ==>  [tex]\i3=\frac{30}{15}(mm) \rightarrow \lambda=\frac{i3D}{a}=0,705 (um)[/tex]
sao không có đáp án nhi ???


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài lí hay cần giải đáp.thank
Gửi bởi: Nguyễn Hồng QUân trong 06:36:09 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

CÂU 4: Cho D=1,25m, a=0,5mm, L=3cm. Chiếu đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng thứ 1 ,2 là: λ1=0,5μm,λ2=0,4μm. Có 71 vân sáng , nhưng có 3 vân sáng do kết quả trùng nhau của 3 hệ vân trên. Biết 2 vân trùng nhau ngoài cùng thuộc 2 mép ngoài của màn. Tìm λ3?
A. 1,09μm.B. 0,12μm.C. 0,32μm.D. 3,23MeV.


Ta có : i1= 1,25 (mm) và i2= 1 (mm)
  ta đã biết :tổng số vạch sáng = tổng số vân sáng - số vân trùng .
       áp dụng : [tex] 71=\frac{L}{i1}+1+\frac{L}{i2}+1+\frac{L}{i3}+1-3[/tex] ==>  [tex]\i3=\frac{30}{15}(mm) \rightarrow \lambda=\frac{i3D}{a}=0,705 (um)[/tex]
bn ms chỉ trừ số vân trùng 3 bức xạ, còn 2 bức xạ trùng thì chưa :p


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài lí hay cần giải đáp.thank
Gửi bởi: missyou266 trong 06:43:31 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

CÂU 4: Cho D=1,25m, a=0,5mm, L=3cm. Chiếu đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng thứ 1 ,2 là: λ1=0,5μm,λ2=0,4μm. Có 71 vân sáng , nhưng có 3 vân sáng do kết quả trùng nhau của 3 hệ vân trên. Biết 2 vân trùng nhau ngoài cùng thuộc 2 mép ngoài của màn. Tìm λ3?
A. 1,09μm.B. 0,12μm.C. 0,32μm.D. 3,23MeV.


Ta có : i1= 1,25 (mm) và i2= 1 (mm)
  ta đã biết :tổng số vạch sáng = tổng số vân sáng - số vân trùng .
       áp dụng : [tex] 71=\frac{L}{i1}+1+\frac{L}{i2}+1+\frac{L}{i3}+1-3[/tex] ==>  [tex]\i3=\frac{30}{15}(mm) \rightarrow \lambda=\frac{i3D}{a}=0,705 (um)[/tex]
bn ms chỉ trừ số vân trùng 3 bức xạ, còn 2 bức xạ trùng thì chưa :p

không bạn ơi chỉ có 3 vân trùng thôi  ( họ nói Biết 2 vân trùng nhau ngoài cùng thuộc 2 mép ngoài của màn chứ đâu phải thêm 2 vân trùng nữa đâu ) không biết tác giả bài này không biết có ý gì mà mình làm không ra đáp án nhỉ ?


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài lí hay cần giải đáp.thank
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:21:32 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
bài  này hay gớm. Đáp án D có thứ nguyên là năng lượng. Đ.Án A,B,C toàn là những ánh sáng không thuộc vùng ánh sáng khả kiến.


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài lí hay cần giải đáp.thank
Gửi bởi: pk_cafe trong 10:02:24 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

CÂU 4: Cho D=1,25m, a=0,5mm, L=3cm. Chiếu đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng thứ 1 ,2 là: λ1=0,5μm,λ2=0,4μm. Có 71 vân sáng , nhưng có 3 vân sáng do kết quả trùng nhau của 3 hệ vân trên. Biết 2 vân trùng nhau ngoài cùng thuộc 2 mép ngoài của màn. Tìm λ3?
A. 1,09μm.B. 0,12μm.C. 0,32μm.D. 3,23MeV.


Ta có : i1= 1,25 (mm) và i2= 1 (mm)
  ta đã biết :tổng số vạch sáng = tổng số vân sáng - số vân trùng .
       áp dụng : [tex] 71=\frac{L}{i1}+1+\frac{L}{i2}+1+\frac{L}{i3}+1-3[/tex] ==>  [tex]\i3=\frac{30}{15}(mm) \rightarrow \lambda=\frac{i3D}{a}=0,705 (um)[/tex]
bn ms chỉ trừ số vân trùng 3 bức xạ, còn 2 bức xạ trùng thì chưa :p

không bạn ơi chỉ có 3 vân trùng thôi  ( họ nói Biết 2 vân trùng nhau ngoài cùng thuộc 2 mép ngoài của màn chứ đâu phải thêm 2 vân trùng nữa đâu ) không biết tác giả bài này không biết có ý gì mà mình làm không ra đáp án nhỉ ?
, nhưng có 3 vân sáng do kết quả trùng nhau của 3 hệ vân trên. Biết 2 vân trùng nhau ngoài cùng thuộc 2 mép ngoài của màn.( ý đề bài la 2 vân trùng trong ba vân trùng ở hệ trên ở ngoài cùng)
NGẫm đy bạn ơi, r tiếp túc góp y kiến mk nhes^^!


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài lí hay cần giải đáp.thank
Gửi bởi: anhngoca1 trong 10:25:31 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
CÂU 2 : Một con lắc đơn được treo trên trần của một cabin thang máy đang thực hiện dao động với chu kì T = 1s và biên độ góc α=0,05rad.Tại thời điểm con lắc đi qua vị trí cân bằng, sợi cáp treo cabin bị đứt và cabin bắt đầu rơi tự do. Hỏi sau thời gian nhỏ nhất bao lâu sau đó con lắc đạp vào trần cabin?
A. 5s.B. 4.32s.C. 3,13s.D.  4,05s.
   
  bạn xem lại xem mình thấy thiếu khoảng cách từ điểm treo con lắc tới trần cabin


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài lí hay cần giải đáp.thank
Gửi bởi: Nguyễn Hồng QUân trong 10:55:30 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
CÂU 2 : Một con lắc đơn được treo trên trần của một cabin thang máy đang thực hiện dao động với chu kì T = 1s và biên độ góc α=0,05rad.Tại thời điểm con lắc đi qua vị trí cân bằng, sợi cáp treo cabin bị đứt và cabin bắt đầu rơi tự do. Hỏi sau thời gian nhỏ nhất bao lâu sau đó con lắc đạp vào trần cabin?
A. 5s.B. 4.32s.C. 3,13s.D.  4,05s.
   
  bạn xem lại xem mình thấy thiếu khoảng cách từ điểm treo con lắc tới trần cabin
ng ta cho chu ki và con lắc gắn vào trần r còn rỳ


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài lí hay cần giải đáp.thank
Gửi bởi: missyou266 trong 11:02:51 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
bài  này hay gớm. Đáp án D có thứ nguyên là năng lượng. Đ.Án A,B,C toàn là những ánh sáng không thuộc vùng ánh sáng khả kiến.
bài này yumi suy luận thế là có cơ sở mình đồng ý với với đáp án D của yumi !


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài lí hay cần giải đáp.thank
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:44:00 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
CÂU 1: Một đường tải điện lưới công nghiệp có tần số dòng điện là 50 Hz và chiều dài đường dây là: l = 600 Km. Tính độ lệch pha giữa điện áp đầu đường dây và điện áp cuối đường dây, biết vận tốc lan truyền tín hiệu bằng vận tốc ánh sáng trong chân không là : C=3108m/s ?
A. π3.B. π5C. π2D. π12


Ta có [tex]\lambda =[/tex]6.106m

Áp dụng công thức tính độ lệch pha ta có [tex]\Delta \varphi =\frac{2IId}{\lambda }[/tex]

===>[tex]\Delta \varphi =\frac{2II.600.1000}{6.10^{6}}=\frac{II}{5}[/tex]