Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: linh1594 trong 04:50:22 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9852Tiêu đề: bài tập dao động LC khó mong thầy cô và các bạn giúp đỡ
Gửi bởi: linh1594 trong 04:50:22 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
mạch dao dông LC có L=50mH và tụ có diện dung C=5microF.Nếu mạchcos điện trở thuần r=0,01(om),để duy trì dao dộng trong mạch với giá trị cực đại của hiệu điện thế giữa hai đầu bản tụ là 12V.thì phải cung cấp cho mạch một công suất bao nhiêu.biết rằng công suất bức xạ sóng điện từ của mạch là 28(microW);
A/72       B/120         C/28      D/100     (microW)
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động LC khó mong thầy cô và các bạn giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 05:07:02 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
mạch dao dông LC có L=50mH và tụ có diện dung C=5microF.Nếu mạchcos điện trở thuần r=0,01(om),để duy trì dao dộng trong mạch với giá trị cực đại của hiệu điện thế giữa hai đầu bản tụ là 12V.thì phải cung cấp cho mạch một công suất bao nhiêu.biết rằng công suất bức xạ sóng điện từ của mạch là 28(microW);
A/72       B/120         C/28      D/100     (microW)
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em
cượng độ dòng điện hiệu dụng chạy qua mạch là
[tex]I=\frac{U}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{L}{C}}=\frac{12}{\sqrt{2}}.10^{-2}A[/tex]
công suất cần cung cấp là:[tex]P=P_{R}+P_{bucxa}=I^{2}R+28.10^{-6}=\frac{12^{2}}{2}10^{-4}.10^{2}+28.10^{-6}=100\mu W[/tex]