Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quangviplove trong 04:34:26 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9850Tiêu đề: Giúp em làm bài tập giao thoa khó nay với ạ?
Gửi bởi: Quangviplove trong 04:34:26 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
2012
Câu 1: Một sợi dây đàn hồi căng
ngang, đang có sóng dừng ổn định.
Trên dây A là một điểm bụng, B là
một điểm nút gần A nhất, C là một
điểm nằm giữa AB với AC = 2BC = 8
cm. Biết rằng khoảng thời gian
ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao
động của phần tử tại A có độ lớn
bằng biên độ tại C là 0,1 s. Tốc độ
truyền sóng trên dây là
A.0,2 m/s
B.0,6 m/s
C.1,6 m/s
D.0,8 m/s


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em làm bài tập giao thoa khó nay với ạ?
Gửi bởi: traugia trong 06:11:58 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
2012
Câu 1: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định.Trên dây A là một điểm bụng, B là
một điểm nút gần A nhất, C là một điểm nằm giữa AB với AC = 2BC = 8cm. Biết rằng khoảng thời gian
ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại A có độ lớn bằng biên độ tại C là 0,1 s. Tốc độ
truyền sóng trên dây là
A.0,2 m/s      B.0,6 m/s            C.1,6 m/s              D.0,8 m/s
Do A và B là nút và bụng gần nhau nhất nên : AB = [tex]\frac{\lambda }{4} = AC + BC = 12cm => \lambda = 48cm[/tex]
Mặt khác: Chọn gốc tọa độ trùng với vị trí nút sóng B chiều dương từ B đến A
Biên độ sóng dừng có biểu thức: [tex]A = A_{0}\left| cos(\frac{2\pi x}{\lambda }+\frac{\pi }{2})\right|[/tex]
Với A0 là biên độ sóng cực đại của điểm bụng A
=> Điểm C cách nút B là BC = 4cm nên dao động với biên độ : A = [tex]A_{0}\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
=> Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ tại A bằng biên độ tại C là : T/6 = 0,1 s
        Vậy chu kì T = 0,6 s
=> Tốc độ truyền sóng là: v =[tex]\frac{\lambda }{T} = 0,8 m/s[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giúp em làm bài tập giao thoa khó nay với ạ?
Gửi bởi: anhngoca1 trong 10:19:09 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
biên độ C là A/2 traugia ơi, xem lại đi


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em làm bài tập giao thoa khó nay với ạ?
Gửi bởi: traugia trong 10:43:54 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Thân gửi ANHNGOCA1 !
Tại sao bạn lại bảo biên độ của C là A/2 ????????
Nếu bạn định chứng minh thì bạn nên up ý kiến và điều bạn cho là đúng lên, chứ đừng phán mỗi câu rồi chạy thì không nên .


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em làm bài tập giao thoa khó nay với ạ?
Gửi bởi: anhngoca1 trong 11:04:48 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
đây này,
   biên độ sóng dừng biến thiên điều hoà x=Acos(2pi/lamđa.d)  (*) có chu kì lamđa9chu kì không gian)
điểm B đứng yên nên x=0, coi như là VTCB của (*), điểm C cáchB (tức là cách VTCB) 1 đoạn lamđa/12, giông dao động điều hoà, c cách VTCB 1 đoạn T/12 nên x=A/2
      lần sau bạn đừng nói chuyện với người khác theo thái độ như thế