Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: blueblue55555 trong 03:57:50 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9848Tiêu đề: Mọi Người Giúp em 1 bài sóng cơ ạ
Gửi bởi: blueblue55555 trong 03:57:50 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Hai nguồn sóng A, B cách nhau 10cm trên mặt nước dđ vs pt uA=acos(100[tex]\pi[/tex]
t) và uB=acos(100[tex]\pi[/tex]t) tốc độ truyền sóng là 1m/s. Số điểm trên AB dđ có biên độ cực đại, cùng pha với trung điểm I của đoạn AB là?
A.9                             B.5                          C.4                     D.11
Cho e hỏi là do 2 nguồn cùng pha nên tại I dđ với biên độ cực đại nên những điểm dd cung pha với I phải có dạng là k[tex]\lambda[/tex] đúng ko ạ ...
 


Tiêu đề: Trả lời: Mọi Người Giúp em 1 bài sóng cơ ạ
Gửi bởi: kydhhd trong 04:38:23 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Hai nguồn sóng A, B cách nhau 10cm trên mặt nước dđ vs pt uA=acos(100[tex]\pi[/tex]
t) và uB=acos(100[tex]\pi[/tex]t) tốc độ truyền sóng là 1m/s. Số điểm trên AB dđ có biên độ cực đại, cùng pha với trung điểm I của đoạn AB là?
A.9                             B.5                          C.4                     D.11
Cho e hỏi là do 2 nguồn cùng pha nên tại I dđ với biên độ cực đại nên những điểm dd cung pha với I phải có dạng là k[tex]\lambda[/tex] đúng ko ạ ...
 
bươcs sóng 2cm
số cực đai giữa 2 nguồn:[tex]-10<2K<10[/tex]
có 9 cực đại
k=-4.-3,-2,-1,0,1,2,3,4,    các cực đại cùng pha với I là -4,-2,2,4--> có 5 cực đại(tính cả I)


Tiêu đề: Trả lời: Mọi Người Giúp em 1 bài sóng cơ ạ
Gửi bởi: onehitandrun trong 04:46:23 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
DVD nhằm rồi nó hỏi cùng pha với trung điểm I nghĩa là không tính I nên đáp số phải là 4


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Mọi Người Giúp em 1 bài sóng cơ ạ
Gửi bởi: blueblue55555 trong 08:28:06 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Hai nguồn sóng A, B cách nhau 10cm trên mặt nước dđ vs pt uA=acos(100[tex]\pi[/tex]
t) và uB=acos(100[tex]\pi[/tex]t) tốc độ truyền sóng là 1m/s. Số điểm trên AB dđ có biên độ cực đại, cùng pha với trung điểm I của đoạn AB là?
A.9                             B.5                          C.4                     D.11
Cho e hỏi là do 2 nguồn cùng pha nên tại I dđ với biên độ cực đại nên những điểm dd cung pha với I phải có dạng là k[tex]\lambda[/tex] đúng ko ạ ...
 
bươcs sóng 2cm
số cực đai giữa 2 nguồn:[tex]-10<2K<10[/tex]
có 9 cực đại
k=-4.-3,-2,-1,0,1,2,3,4,    các cực đại cùng pha với I là -4,-2,2,4--> có 5 cực đại(tính cả I)
cho em hỏi 1 câu là tại sao cực đại cùng pha với I lại là -4, -2, 2, 4 tại em hơi ngu phần này nên có gì đừng cười em...mong thầy giải thích cho em ạ chứ không hiểu cặn kẽ vấn đề thì gặp bài khác cũng thua ^^


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Mọi Người Giúp em 1 bài sóng cơ ạ
Gửi bởi: khaikull trong 08:38:51 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Hai nguồn sóng A, B cách nhau 10cm trên mặt nước dđ vs pt uA=acos(100[tex]\pi[/tex]
t) và uB=acos(100[tex]\pi[/tex]t) tốc độ truyền sóng là 1m/s. Số điểm trên AB dđ có biên độ cực đại, cùng pha với trung điểm I của đoạn AB là?
A.9                             B.5                          C.4                     D.11
Cho e hỏi là do 2 nguồn cùng pha nên tại I dđ với biên độ cực đại nên những điểm dd cung pha với I phải có dạng là k[tex]\lambda[/tex] đúng ko ạ ...
 
bươcs sóng 2cm
số cực đai giữa 2 nguồn:[tex]-10<2K<10[/tex]
có 9 cực đại
k=-4.-3,-2,-1,0,1,2,3,4,    các cực đại cùng pha với I là -4,-2,2,4--> có 5 cực đại(tính cả I)
cho em hỏi 1 câu là tại sao cực đại cùng pha với I lại là -4, -2, 2, 4 tại em hơi ngu phần này nên có gì đừng cười em...mong thầy giải thích cho em ạ chứ không hiểu cặn kẽ vấn đề thì gặp bài khác cũng thua ^^

bạn ơi. tại I ta có cực đại là k=0 muk mún cùng pha với I thì các điểm đó phải cách I [tex]n\lambda[/tex]. ta có k=1,3,5.. là số lẻ nên luôn cách I 1 đoạn là [tex]n\frac{\lambda}{2}[/tex]. vì thế chỉ lấy K chẵn nha bạn
đề bài hỏi số điểm dao động cùng pha I nên ko dc tính điểm I. vì thế đáp án 4 nha bạn