Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhhai09x trong 03:29:47 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9847Tiêu đề: vật lý 12 . dao động điều hòa !! cần giúp !!
Gửi bởi: anhhai09x trong 03:29:47 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
có 2 dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A, tần số 3Hz và 6Hz. lúc đầu 2 vật đồng thời xuất phát từ vị trí có li độ [tex]\frac{A}{2}[/tex]. khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng li độ là ? đáp án là [tex]\frac{1}{27}[/tex] S. nhưng mình ra là [tex]\frac{1}{9}[/tex] S.
đáp án của đề có cả hai lun!
các bạn giúp mình với!
thankS!
Tiêu đề: Trả lời: vật lý 12 . dao động điều hòa !! cần giúp !!
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:27:17 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
có 2 dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A, tần số 3Hz và 6Hz. lúc đầu 2 vật đồng thời xuất phát từ vị trí có li độ [tex]\frac{A}{2}[/tex]. khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng li độ là ? đáp án là [tex]\frac{1}{27}[/tex] S. nhưng mình ra là [tex]\frac{1}{9}[/tex] S.
đáp án của đề có cả hai lun!


Bài toán này có đến ba trường hợp :

+ Hai vật đi qua vị trí có li độ [tex]\frac{A}{2}[/tex] theo cùng một chiều

+ Hai vật đi qua vị trí có li độ [tex]\frac{A}{2}[/tex] theo hai chiều ngược nhau và vật thứ nhất đang có li độ giảm còn vật hai  đang có li độ tăng

+ Hai vật đi qua vị trí có li độ [tex]\frac{A}{2}[/tex] theo hai chiều ngược nhau và vật thứ nhất đang có li độ tăng còn vật hai  đang có li độ giảmTiêu đề: Trả lời: vật lý 12 . dao động điều hòa !! cần giúp !!
Gửi bởi: anhhai09x trong 07:33:49 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
vậy mình xét cả 3 TH rùi làm thế nào để kết luận được đáp án vậy anh


Tiêu đề: Trả lời: vật lý 12 . dao động điều hòa !! cần giúp !!
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:35:03 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Em phải chọn kết quả nhỏ nhất !