Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: izacvp10 trong 03:28:45 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9846Tiêu đề: Lực căng dây của Con lắc đơn nhiễm điện
Gửi bởi: izacvp10 trong 03:28:45 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc đơn treo hòn bi kim loại có khối lượng m và nhiễm điện. Đặt con lắc trong điện trường đều có các đường sức điện nằm ngang. Biết  lực điện tác dụng bằng trọng lực tác dụng lên vật. Tại vị trí O vật đang bằng, ta tác dụng lên một quả cầu một xung lực theo phương vuông góc sợi dây, sau đó hòn bi dao động  điều hòa  với biên độ  góc [tex]\alpha_{0}[/tex]
 bé. Biết sợi dây nhẹ, không dãn và không nhiễm điện. Gia tốc rơi tự do là g. Sức căng dây treo khi vật qua O là?

Xin Thầy và các bạn giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: Lực căng dây của Con lắc đơn nhiễm điện
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 08:27:22 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc đơn treo hòn bi kim loại có khối lượng m và nhiễm điện. Đặt con lắc trong điện trường đều có các đường sức điện nằm ngang. Biết  lực điện tác dụng bằng trọng lực tác dụng lên vật. Tại vị trí O vật đang bằng, ta tác dụng lên một quả cầu một xung lực theo phương vuông góc sợi dây, sau đó hòn bi dao động  điều hòa  với biên độ  góc [tex]\alpha_{0}[/tex]
 bé. Biết sợi dây nhẹ, không dãn và không nhiễm điện. Gia tốc rơi tự do là g. Sức căng dây treo khi vật qua O là?
Khi con lắc cân bằng lúc này trọng lực hiệu dụng tác dụng lên con lắc là:[tex]P_{hd}=\sqrt{P^{2}+F^{2}}=P\sqrt{2}[/tex]
Lực căng tác dụng lên sợi dây có biểu thức:[tex]T_{max}=P_{hd}.(3-2cos\alpha _{0})=P\sqrt{2}.(3-2cos\alpha _{0})=m.g\sqrt{2}.(3-2cos\alpha _{0})[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Lực căng dây của Con lắc đơn nhiễm điện
Gửi bởi: izacvp10 trong 08:44:01 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc đơn treo hòn bi kim loại có khối lượng m và nhiễm điện. Đặt con lắc trong điện trường đều có các đường sức điện nằm ngang. Biết  lực điện tác dụng bằng trọng lực tác dụng lên vật. Tại vị trí O vật đang bằng, ta tác dụng lên một quả cầu một xung lực theo phương vuông góc sợi dây, sau đó hòn bi dao động  điều hòa  với biên độ  góc [tex]\alpha_{0}[/tex]
 bé. Biết sợi dây nhẹ, không dãn và không nhiễm điện. Gia tốc rơi tự do là g. Sức căng dây treo khi vật qua O là?
Khi con lắc cân bằng lúc này trọng lực hiệu dụng tác dụng lên con lắc là:[tex]P_{hd}=\sqrt{P^{2}+F^{2}}=P\sqrt{2}[/tex]
Lực căng tác dụng lên sợi dây có biểu thức:[tex]T_{max}=P_{hd}.(3-2cos\alpha _{0})=P\sqrt{2}.(3-2cos\alpha _{0})=m.g\sqrt{2}.(3-2cos\alpha _{0})[/tex]

nhưng mà Đáp án là
[tex]T=mg\sqrt{2}(1+\alpha _{0}^{2})[/tex] :(Tiêu đề: Trả lời: Lực căng dây của Con lắc đơn nhiễm điện
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:55:09 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc đơn treo hòn bi kim loại có khối lượng m và nhiễm điện. Đặt con lắc trong điện trường đều có các đường sức điện nằm ngang. Biết  lực điện tác dụng bằng trọng lực tác dụng lên vật. Tại vị trí O vật đang bằng, ta tác dụng lên một quả cầu một xung lực theo phương vuông góc sợi dây, sau đó hòn bi dao động  điều hòa  với biên độ  góc [tex]\alpha_{0}[/tex]
 bé. Biết sợi dây nhẹ, không dãn và không nhiễm điện. Gia tốc rơi tự do là g. Sức căng dây treo khi vật qua O là?
Khi con lắc cân bằng lúc này trọng lực hiệu dụng tác dụng lên con lắc là:[tex]P_{hd}=\sqrt{P^{2}+F^{2}}=P\sqrt{2}[/tex]
Lực căng tác dụng lên sợi dây có biểu thức:[tex]T_{max}=P_{hd}.(3-2cos\alpha _{0})=P\sqrt{2}.(3-2cos\alpha _{0})=m.g\sqrt{2}.(3-2cos\alpha _{0})[/tex]

nhưng mà Đáp án là
[tex]T=mg\sqrt{2}(1+\alpha _{0}^{2})[/tex] :(

Biến đổi một chút sẽ được kết quả như của em:[tex]3-2cos\alpha _{0}=3-2.\left(1- 2.sin^{2}\frac{\alpha _{0} }{2}\right)=1+4.sin^{2}\frac{\alpha _{0} }{2}\approx 1+4.\left(\frac{\alpha _{0} ^{2}}{2^{2}} \right)=1+\alpha _{0} ^{2}[/tex]