Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: denyoblur trong 02:04:00 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9836Tiêu đề: Giúp mình làm các câu tổng hợp nha Đ6 (1)
Gửi bởi: denyoblur trong 02:04:00 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
2. Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới i=60 độ. Biết chiết suất của bản mặt đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 1,732 và 1,70. bề dày của bản mặt e=2cm. Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là:
A. 0.146cm
B. 0,0146m
C. 0,0146cm
D. 0,292cm

5. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định,trên dây, A là 1 điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất với AB=18cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12cm. Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây
A. 3,2m/s
B. 5,6m/s
C. 4,8m/s
D. 2,4m/s

8. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng k=50N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối luơng m=100g. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí lò xo bị nén 10cm, đặt một vật nhỏ khác khối lượng m2=400g sát vật m1 rồi thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương của trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa các vật với mặt phẳng ngang là 0,05. Lấy g=10m/s^2. Thời gian từ khi thả đến khi vật m2 dừng lại:
A. 2,16s
B. 0,31s
C. 2,,21s
D. 2,06s

9. Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, màn quan sát E cách mặt phẳng chưa hai khe S1S2 một khoảng D=1,2m. Đặt giữa màn và mặt phẳng hai khe một thấu kính hội tụ, người ta tìm được hai vị trí của thấu kính cách nhau 72cm cho ảnh rõ nét của hai khe trên màn, ở vị trí ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa hai khe ảnh S1S2=4mm. Bỏ thấu kính đi rồi chiêu sáng hai khe bằng nguồn điểm S phát bức xạ đơn sắc lamda=750nm thì khoảng vân thu được trên màn là:
A. 0,225mm
B. 1,25mm
C. 3,6mm
D. 0,9mm


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình làm các câu tổng hợp nha Đ6 (1)
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 06:44:59 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
2. Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới i=60 độ. Biết chiết suất của bản mặt đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 1,732 và 1,70. bề dày của bản mặt e=2cm. Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là:
A. 0.146cm
B. 0,0146m
C. 0,0146cm
D. 0,292cm
Bạn tham khảo cách làm từ link: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9265.msg43071#msg43071


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình làm các câu tổng hợp nha Đ6 (1)
Gửi bởi: kydhhd trong 08:10:36 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012


5. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định,trên dây, A là 1 điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất với AB=18cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12cm. Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây
A. 3,2m/s
B. 5,6m/s
C. 4,8m/s
D. 2,4m/s


bước sóng được xác định:[tex]\frac{\lambda }{4}=AB=18\Rightarrow \lambda =72cm[/tex]
biên độ của phần tử M:[tex]Am=Acos2\Pi \frac{d}{\lambda }=A.cos2\Pi \frac{12}{72}=0,5A\Rightarrow Vmax=0,5A\omega[/tex]
dùng vòng trong lượng giác để xác định thời gian để vận tốc tại B luôn nhỏ hơn Vmax, với vận tốc lớn nhât của điểm B là V'=omega.A=2V ta được thời gian là:[tex]\frac{T}{3}=0,1\Rightarrow T=0,3s[/tex]
nên vận tốc truyền sóng là: v=72/0,3=240cm/s=2,4m/s


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình làm các câu tổng hợp nha Đ6 (1)
Gửi bởi: kydhhd trong 08:54:26 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

8. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng k=50N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối luơng m=100g. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí lò xo bị nén 10cm, đặt một vật nhỏ khác khối lượng m2=400g sát vật m1 rồi thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương của trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa các vật với mặt phẳng ngang là 0,05. Lấy g=10m/s^2. Thời gian từ khi thả đến khi vật m2 dừng lại:
A. 2,16s
B. 0,31s
C. 2,,21s
D. 2,06s
khi 2 vật về vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên thì vật m2 tách vật m1. Ta tính vận tốc của 2 vật ở vị trí lò xo khônn co giãn:[tex]\frac{1}{2}K.0,1^{2}=\frac{1}{2}(m1+m2)v^{2}+\mu (m1+m2)g.0,1\Rightarrow v=\sqrt{9}m/s[/tex]=0,95m/s
vị trí cân bằng mới của hệ vật cách vị trí cân bằng cũ 1 đoan:[tex]x=\frac{\mu (m1+m2)g}{k}=0,5cm[/tex]
---> biên độ là 10-0,5=9,5cm
[tex]\omega =\sqrt{\frac{k}{m1+m1}}=10[/tex]
ta tính thời gian vật đi từ biên độ tới -0,5cm, trong 1 nửa chu kì đầu biên độ giảm 2x--> A'=9,5-1=8,5
góc quay tính được là:[tex]\varphi =180-cos\frac{0,5}{8,5}=93,4^{0}\Rightarrow t1=\frac{93,4.3,14}{180.10}=0,163s[/tex]
khi vật m2 tách vật m1 thì nó chuyển động chậm dần với gia tốc:[tex]a=-\mu .g=-0,5[/tex]
thời gian vật dưng lại là:[tex]t2=\frac{v}{a}=0,95/0,5=1,9s[/tex]
vậy tổng thời gian là:1,9+0,163=2,06s


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình làm các câu tổng hợp nha Đ6 (1)
Gửi bởi: kydhhd trong 09:16:57 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012


9. Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, màn quan sát E cách mặt phẳng chưa hai khe S1S2 một khoảng D=1,2m. Đặt giữa màn và mặt phẳng hai khe một thấu kính hội tụ, người ta tìm được hai vị trí của thấu kính cách nhau 72cm cho ảnh rõ nét của hai khe trên màn, ở vị trí ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa hai khe ảnh S1S2=4mm. Bỏ thấu kính đi rồi chiêu sáng hai khe bằng nguồn điểm S phát bức xạ đơn sắc lamda=750nm thì khoảng vân thu được trên màn là:
A. 0,225mm
B. 1,25mm
C. 3,6mm
D. 0,9mm
xem lời giải ở đây và hình ve ở dươi YUMI vẽ phía dưới
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9201.msg42793#msg42793