Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: denyoblur trong 12:33:36 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9829Tiêu đề: Giúp mình giải 3 bài tập về điện, hạt nhân, con lắc lò xo
Gửi bởi: denyoblur trong 12:33:36 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
21. Một chất phóng xạ phát ra tia alpha, cứ một hạt nhân bị phân rã sinh ra một hạt alpha. Trong thời gian một phút đầu, chất phóng xạ sinh ra 360 hạt alpha, sau 6h thì trong một phút chất phóng xạ này chỉ sinh ra được 45 hạt alpha. Chu kì của chất phóng xạ này là
A. 4 giờ
B. 1 giờ
C. 2 giờ
D. 3 giờ

26. Một âm thoa có tần số dao động riêng 850Hz được đặt vào sát miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng đứng cao 80 cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30cm thì thấy âm được khuếch đại lên rất mạnh, biết tốc độ truyền âm trong không khí có giá trị nằm trong khoảng 300m/s đến 350m/s. Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuêch' đại rất mạnh ?:
A. 3
B. 1
C. 2
D. 4


31. Một vật có khối lượng m1=1,25kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k=200N/m, đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường. Vật và lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang có độ ma sát khong đáng kể. Đặt vật thứ hai có khối lượng m2=3,75kg sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả hai vật cho lò xo nén lại 8cm. Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động về một phía. Lất pi^2 =10. Khi lò xo dãn cực đại lần đầu tiên thì hai vật cách xa nhau một đoạn là:
A. (4pi -8)cm
B. 16cm
C. (2pi -4) cm
D. (4pi-4) cm


57. Một đường tải điện ba pha có 4 dây a,b,c,d. Một bóng đèn khi mắc vào giữa hai dây a và b hoặc giữa hai dây b và c hoặc giữa b và d thì sáng bình thường. Nếu dùng bóng đèn đó mắc vào giữa hai dây a và c thì:
A. đèn sáng bình thường
B. đèn sáng quá mức bình thường
C. đèn sáng lên từ từ
D. đèn sáng yếu hơn bình thường


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình giải 3 bài tập về điện, hạt nhân, con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:39:59 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
21. Một chất phóng xạ phát ra tia alpha, cứ một hạt nhân bị phân rã sinh ra một hạt alpha. Trong thời gian một phút đầu, chất phóng xạ sinh ra 360 hạt alpha, sau 6h thì trong một phút chất phóng xạ này chỉ sinh ra được 45 hạt alpha. Chu kì của chất phóng xạ này là
A. 4 giờ
B. 1 giờ
C. 2 giờ
D. 3 giờ
[tex]\Delta N=N_0.(1-2^{\frac{-1}{T}})[/tex]
[tex]\Delta N'=N_0.2^{\frac{-360}{T}}.(1-2^{\frac{-1}{T}})[/tex]
[tex]==>\frac{360}{45}=2^{360/T} ==> T=120'=2h[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình giải 3 bài tập về điện, hạt nhân, con lắc lò xo
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 05:10:29 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
31. Một vật có khối lượng m1=1,25kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k=200N/m, đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường. Vật và lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang có độ ma sát khong đáng kể. Đặt vật thứ hai có khối lượng m2=3,75kg sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả hai vật cho lò xo nén lại 8cm. Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động về một phía. Lất pi^2 =10. Khi lò xo dãn cực đại lần đầu tiên thì hai vật cách xa nhau một đoạn là:
A. (4pi -8)cm
B. 16cm
C. (2pi -4) cm
D. (4pi-4) cm
Bài này cách làm giống 1 bài ở link: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9768.msg45002#msg45002


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình giải 3 bài tập về điện, hạt nhân, con lắc lò xo
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 05:29:56 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
26. Một âm thoa có tần số dao động riêng 850Hz được đặt vào sát miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng đứng cao 80 cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30cm thì thấy âm được khuếch đại lên rất mạnh, biết tốc độ truyền âm trong không khí có giá trị nằm trong khoảng 300m/s đến 350m/s. Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuêch' đại rất mạnh ?:
A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Trước tiên ta thấy rằng trong ống lúc đổ nước và đến độ cao 30cm thì có sóng dừng giống sợi dây 1 đầu cố định, 1 đầu tự do.
Vậy ta có:[tex]l=\left(2.k+1 \right)\frac{\lambda }{4}\Rightarrow \lambda =\frac{4.l}{\left(2.k+1 \right)}(1)[/tex]
Mặt khác ta có:[tex]v=\lambda .f(2)[/tex]
Từ (1) và (2) ta có:[tex]v=\frac{4.l.f}{2.k+1}=\frac{4.(0,8-0,3).850}{2.k+1}=\frac{1700}{2.k+1}[/tex]
Vì vận tốc truyền âm nằm trong khoảng:[tex]300\leq v\leq 350\Rightarrow 300\leq \frac{1700}{2.k+1}\leq 350\Rightarrow 1,9\leq k\leq 2,3\Rightarrow k=2[/tex]
Vậy vận tốc truyền âm và bước sóng của âm là:[tex]v=\frac{1700}{2.2+1}=340m/s\rightarrow \lambda =\frac{v}{f}=0,4m=40cm[/tex]
Như vậy tính cả miệng ống thì có 3 bụng sóng. Vì:
[tex]l=\left(2.n+1 \right)\frac{\lambda }{4}\rightarrow n=\frac{4.50}{2.40}-0,5=2[/tex]
N = 2+1=3 Vậy sẽ có 3 vị trí.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình giải 3 bài tập về điện, hạt nhân, con lắc lò xo
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 05:33:22 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
57. Một đường tải điện ba pha có 4 dây a,b,c,d. Một bóng đèn khi mắc vào giữa hai dây a và b hoặc giữa hai dây b và c hoặc giữa b và d thì sáng bình thường. Nếu dùng bóng đèn đó mắc vào giữa hai dây a và c thì:
A. đèn sáng bình thường
B. đèn sáng quá mức bình thường
C. đèn sáng lên từ từ
D. đèn sáng yếu hơn bình thường
Dễ dàng thấy rằng điện áp Uab, Ucb, Udb là điện áp pha. Cho nên Uac là điện áp dây. Mà [tex]U_{d}=\sqrt{3}.U_{p}[/tex]
Cho nên đèn sẽ sáng quá mức.