Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhox_263 trong 12:27:20 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9827Tiêu đề: máy phát điện 3 pha
Gửi bởi: nhox_263 trong 12:27:20 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
trong một máy phát điện 3 pha, khi suất điện động ở một pha đạt giá trị cực đại [tex]e_{1} = E_{0}[/tex] thì các suất điện động kia đạt giá trị :
A/ [tex]e_{2}=- 0,866E_{0}, e_{3}=- 0,866E_{0}[/tex]
B/ [tex]e_{2}=-\frac{E_{0}}{2}, e_{3}=\frac{E_{0}}{2}[/tex]
C/ [tex]e_{2}=\frac{E_{0}}{2}[/tex], [tex]e_{3}=\frac{E_{0}}{2}[/tex]
D/ [tex]e_{2}=-\frac{E_{0}}{2}, e_{3}=-\frac{E_{0}}{2}[/tex]