Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhox_263 trong 12:14:11 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9825Tiêu đề: giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: nhox_263 trong 12:14:11 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
khoảng cách từ 2 khe Young đến màn E là 2m, nguồn sáng S cách đều 2 khe và cách mặt phẳng chứa 2 khe là 0,5m . Nếu nguồn sáng S và màn E cố định, dời hai khe theo phương song song với màn E một đoạn 2mm về phía trên thì hệ vân trên màn e sẽ di chuyễn như thế nào?
A/ dời về phía dưới một đoạn 10mm
B/ dời về phía dưới một đoạn [tex]10^{-4}[/tex]m

C/ dời về phía trên một đoạn [tex]10^{-4}[/tex]m
D/ dời về phía trên một đoạn 10mm


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:32:54 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
khoảng cách từ 2 khe Young đến màn E là 2m, nguồn sáng S cách đều 2 khe và cách mặt phẳng chứa 2 khe là 0,5m . Nếu nguồn sáng S và màn E cố định, dời hai khe theo phương song song với màn E một đoạn 2mm về phía trên thì hệ vân trên màn e sẽ di chuyễn như thế nào?
A/ dời về phía dưới một đoạn 10mm
B/ dời về phía dưới một đoạn [tex]10^{-4}[/tex]m

C/ dời về phía trên một đoạn [tex]10^{-4}[/tex]m
D/ dời về phía trên một đoạn 10mm
Di chuyển khe sáng tương đương di chuyển nguồn và màn theo chiều ngược lại 1 đoạn [tex]\Delta y=2cm[/tex]
==> hệ vân dịch lên phía trên. Vị trí vân trung tâm dịch chuyển 1 đoạn.
[tex]\Delta x = \Delta y.\frac{D}{d}+\Delta y=10mm[/tex]