Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: denyoblur trong 12:08:04 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9823Tiêu đề: Giúp mình giải ba bài tập về điện Đ4
Gửi bởi: denyoblur trong 12:08:04 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
12. Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và hai tụ điện có điện dung C giống nhau mắc nối tiếp, khóa K mắc ở hai đầu 1 tụ C. mạch đang thực hiện dao động điện từ thì ta đóng khóa k ngay tại thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch bằng nhau. Kể từ thời điểm đó biên độ của cường độ dòng điện trong mạch sẽ:
A. Không đổi
B. giảm căn 3 chia 2 lần
C. Giảm 2 chia căn 3 lần
D. tăng 2 lần

2. Đặt một điện áp xoay chiều với biểu thức u=Uocos(120.pi.t + pi/3) V vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/(3.pi) H nối tiếp với một tụ điện có Zc=20 ôm. tại thời điểm điện áp giữa hai đầu mạch là 40 căn 2 V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 1A. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:
A. i=3 căn 2 cos(120.pi.t - pi/6)
B. i=2 cos (120pi.t + pi/6)
C. i=3cos(120.pi.t - pi/6)
D. i=2 căn 2 cos(120pi.t -pi/6)
14. Một khung dây dẫn quay đều quanh trục xx' với tốc độ 150 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ B vuông góc với trục quay xx' của khung. Ở một thời điểm nào đó từ thông gửi qua khung dây là 4Wb thì suất điện động cảm ứng trong khung dây bằng 15pi V. Từ thông cực đại gửi qua khung dây bằng:
A. 4,5Wb
B. 5pi wb
C. 5 wb
D. 6 wb


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình giải ba bài tập về điện Đ4
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:12:17 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
14. Một khung dây dẫn quay đều quanh trục xx' với tốc độ 150 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ B vuông góc với trục quay xx' của khung. Ở một thời điểm nào đó từ thông gửi qua khung dây là 4Wb thì suất điện động cảm ứng trong khung dây bằng 15pi V. Từ thông cực đại gửi qua khung dây bằng:
A. 4,5Wb
B. 5pi wb
C. 5 wb
D. 6 wb
Từ biểu thức từ thông và suất điện động cảm ứng ta có:[tex]\phi =\phi _{0}cos\omega t; e=-\phi '=\omega \phi _{0}sin\omega t\Rightarrow \phi ^{2}+\frac{e^{2}}{\omega ^{2}}=\phi^{2} _{0}\Rightarrow \phi _{0}=\sqrt{4^{2}+\frac{\left(15\pi \right)^{2}}{\left(2\pi \frac{150}{60} \right)^{2}}}=5Wb[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình giải ba bài tập về điện Đ4
Gửi bởi: kydhhd trong 09:34:01 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
12. Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và hai tụ điện có điện dung C giống nhau mắc nối tiếp, khóa K mắc ở hai đầu 1 tụ C. mạch đang thực hiện dao động điện từ thì ta đóng khóa k ngay tại thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch bằng nhau. Kể từ thời điểm đó biên độ của cường độ dòng điện trong mạch sẽ:
A. Không đổi
B. giảm căn 3 chia 2 lần
C. Giảm 2 chia căn 3 lần
D. tăng 2 lần

gọi hiệu điện thế 2 đầu mỗi tụ là u ta có
khi năng lương điện trương bằng năng lượng từ trương bằn 1 nửa năng lượng dao đông thì ta có:
[tex]\frac{1}{2}Cu^{2}+\frac{1}{2}Cu^{2}=\frac{1}{4}LI^{2}\Rightarrow \frac{1}{2}Cu^{2}=\frac{1}{8}LI^{2}[/tex]
năng lượng của mạch lúc này
[tex]\frac{1}{2}LI'^{2}=\frac{1}{4}LI^{2}+\frac{1}{8}LI^{2}\Rightarrow I'=\frac{\sqrt{3}}{2}I[/tex](giảm)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình giải ba bài tập về điện Đ4
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:50:35 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

2. Đặt một điện áp xoay chiều với biểu thức u=Uocos(120.pi.t + pi/3) V vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/(3.pi) H nối tiếp với một tụ điện có Zc=20 ôm. tại thời điểm điện áp giữa hai đầu mạch là 40 căn 2 V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 1A. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:
A. i=3 căn 2 cos(120.pi.t - pi/6)
B. i=2 cos (120pi.t + pi/6)
C. i=3cos(120.pi.t - pi/6)
D. i=2 căn 2 cos(120pi.t -pi/6)

Giải giúp cho em như sau :
ZL = 40 ôm = 2Zc. uL ngược pha với uc và có độ lớn gấp hai lần độ lớn của uc ( uL = -2uc ) nên ta có điện áp tức thời hai đầu mạch sớm pha hơn i pi/2

Tại mọi thời điểm ta có : [tex]i^{2}+ \left(\frac{u}{Z_{L}-Z_{C}} \right)^{2} = I_{0}^{2}[/tex]

Tại thời điểm đang xét ta có : u = 40 căn 2 V  và i = 1A nên I0 = 3A. Đáp án C