Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhox_263 trong 11:58:49 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9821Tiêu đề: bài tập về điện áp xoay chiều
Gửi bởi: nhox_263 trong 11:58:49 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi lần lượt vào hai đầu điện trở thuần R. cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch tương ứng là 0,5A ; 0,25A ; 0,55A. Nếu đặt điện áp xoay chiều này vào 2 đầu đoạn mạch gồm 3 phần tử trên mắc nối tiếp thì cường độ hiệu dụng qua mạch là:
A/ 0,58 A
B/ 0,338 A
C/ 0,78 A
D/ 0,8 A


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện áp xoay chiều
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:02:28 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi lần lượt vào hai đầu điện trở thuần R. cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch tương ứng là 0,5A ; 0,25A ; 0,55A. Nếu đặt điện áp xoay chiều này vào 2 đầu đoạn mạch gồm 3 phần tử trên mắc nối tiếp thì cường độ hiệu dụng qua mạch là:
A/ 0,58 A
B/ 0,338 A
C/ 0,78 A
D/ 0,8 A
Ta có :Ta có  [tex]R=\frac{U}{I1}[/tex] , [tex]ZL=\frac{U}{I2}[/tex] và [tex]ZC=\frac{U}{I3}[/tex]

Khi mắc 3 phần tử vào đoạn mạch trên thì
===> I=[tex]\frac{U}{\sqrt{R^{2}+(ZL-ZC)^{2}}}[/tex]=[tex]\frac{U}{\sqrt{\frac{U^{2}}{1/4}+\frac{576U^{2}}{121}}}[/tex]=0,338 A