Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duonghaitq trong 11:21:54 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9816Tiêu đề: Công suất phát xạ của Mặt Trời?
Gửi bởi: duonghaitq trong 11:21:54 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giải giúp mình bài nay với:
Công suất bức xạ của Mặt trời là 3,9.10^26 W. Cho c=3.10^8 m/s. Trong 1h khối lượng MT giảm mất bao nhiêu kg??????
Cảm ơn nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Công suất phát xạ của Mặt Trời?
Gửi bởi: onehitandrun trong 11:30:44 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giải giúp mình bài nay với:
Công suất bức xạ của Mặt trời là 3,9.10^26 W. Cho c=3.10^8 m/s. Trong 1h khối lượng MT giảm mất bao nhiêu kg??????
Cảm ơn nhiều!
Ta có [tex] W=Pt=mc^2 \to m [/tex]