Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhox_263 trong 11:00:21 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9810Tiêu đề: con lắc đơn
Gửi bởi: nhox_263 trong 11:00:21 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Một đồng hồ quả lắc được điều khiển bởi con lắc đơn chạy đúng giờ. hỏi đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau một tuần nếu chiều dài giảm 0,02% và gia tốc trọng trường tăng 0,01% ?Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn
Gửi bởi: kydhhd trong 11:15:21 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Một đồng hồ quả lắc được điều khiển bởi con lắc đơn chạy đúng giờ. hỏi đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau một tuần nếu chiều dài giảm 0,02% và gia tốc trọng trường tăng 0,01% ?


chu ki ban đầu cua con lắc:[tex]T=2\Pi \sqrt{\frac{l}{g}}[/tex]
chu kì sau:[tex]T'=2\Pi \sqrt{\frac{1.0002.l}{1.0001.g}}\Rightarrow \frac{T}{T'}=\sqrt{\frac{1,0001}{1.0002}}\Rightarrow \frac{T'-T}{T'}=1-\sqrt{\frac{1,0001}{1,0002}}[/tex]
T'>T nên đồng hò chạy chậm
sau 1 tuần đông hồ chạy chậm:
[tex]t=(1-\sqrt{\frac{1,0001}{1,002}})86400.7=30,2s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn
Gửi bởi: bachnien trong 11:28:57 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Một đồng hồ quả lắc được điều khiển bởi con lắc đơn chạy đúng giờ. hỏi đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau một tuần nếu chiều dài giảm 0,02% và gia tốc trọng trường tăng 0,01% ?


chu ki ban đầu cua con lắc:[tex]T=2\Pi \sqrt{\frac{l}{g}}[/tex]
chu kì sau:[tex]T'=2\Pi \sqrt{\frac{1.0002.l}{1.0001.g}}\Rightarrow \frac{T}{T'}=\sqrt{\frac{1,0001}{1.0002}}\Rightarrow \frac{T'-T}{T'}=1-\sqrt{\frac{1,0001}{1,0002}}[/tex]
T'>T nên đồng hò chạy chậm
sau 1 tuần đông hồ chạy chậm:
[tex]t=(1-\sqrt{\frac{1,0001}{1,002}})86400.7=30,2s[/tex]

chiều dài con lắc giảm mà, nếu theo công thức tính T' trên thì chiều dài con lắc chẳng tăng so với lúc đầu ạ?


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn
Gửi bởi: nhox_263 trong 11:31:48 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
bạn ơi, trong đáp số không có kết quả nào như vậy cả.
A/ chậm sau một tuần : t = 9,072 (s)
B/ chậm sau một tuần : t = 90.72 (s)
C/ nhanh sau một tuần t = 90.72 (s)
D/ nhanh sau một tuần t = 9,072 (s)
 bạn tính lại thử xem
mình không hiều ở phần chiều dài giảm 0,02%


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn
Gửi bởi: bachnien trong 11:40:54 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
bạn ơi, trong đáp số không có kết quả nào như vậy cả.
A/ chậm sau một tuần : t = 9,072 (s)
B/ chậm sau một tuần : t = 90.72 (s)
C/ nhanh sau một tuần t = 90.72 (s)
D/ nhanh sau một tuần t = 9,072 (s)
 bạn tính lại thử xem
mình không hiều ở phần chiều dài giảm 0,02%

mình tính ra đáp án C
Bạn làm giống như trên nhưng l' = 0,9998l


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn
Gửi bởi: nhox_263 trong 12:06:17 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
bạn ơi, trong đáp số không có kết quả nào như vậy cả.
A/ chậm sau một tuần : t = 9,072 (s)
B/ chậm sau một tuần : t = 90.72 (s)
C/ nhanh sau một tuần t = 90.72 (s)
D/ nhanh sau một tuần t = 9,072 (s)
 bạn tính lại thử xem
mình không hiều ở phần chiều dài giảm 0,02%

mình tính ra đáp án C
Bạn làm giống như trên nhưng l' = 0,9998l

phải là chạy chậm chứ? [tex]\Delta t > 0 mà[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn
Gửi bởi: bachnien trong 12:23:58 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
so sánh T' với T cơ mà, T' < T đồng hồ chạy nhanh