Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 09:55:33 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9804Tiêu đề: Bài toan' hạt nhân phóng xạ
Gửi bởi: qvd4081 trong 09:55:33 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
1 . Hạt nhân U (Z=92, A=234)  đưng' yên , phong' ra 1 hạt alpha và biên' thành hạt nhân thori (Th). Động năng hạt alpha (helii "Z=2,A=4") chiêm' bao nhiêu phần trăm năng lượng phân rã.
 A, 98,3%   b,. 81,6%   c .18,4%   d . 1,7%
 2 .
Dùng proton băn' vào hạt nhân Be (Z=4 , A=9) đưng' yên gây ra phản ứng  p +Be >X +Li (Z=3, A=6)   . Biêt' động năng của cac' hạt p, X Li lần lượt là 5,45MeV , 4,0MeV , 3,575MeV.  Coi khôi' lượng các hạt tinh' theo u gần băng sô' khôi' của no' ,  Goc' hợp bởi hạt p và X là
a . 120 độ   b .90 độ   c 45 độ  d, 60 độ
  Mong mọi người và các thầy giải giup' em với


Tiêu đề: Trả lời: Bài toan' hạt nhân phóng xạ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:05:38 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
1 . Hạt nhân U (Z=92, A=234)  đưng' yên , phong' ra 1 hạt alpha và biên' thành hạt nhân thori (Th). Động năng hạt alpha (helii "Z=2,A=4") chiêm' bao nhiêu phần trăm năng lượng phân rã.
 A, 98,3%   b,. 81,6%   c .18,4%   d . 1,7%

bảo toàn động lượng: [tex]\vec{0}=\vec{P_\alpha }+\vec{P_T_h}\Leftrightarrow m_\alpha K_\alpha =m_T_hK_T_h\Rightarrow \frac{K_T_h}{K_\alpha }=\frac{4}{230}[/tex]


[tex]\frac{K_\alpha }{E}=\frac{K\alpha }{K_\alpha +K_T_h}=\frac{1}{1+\frac{K_T_h}{K_\alpha }}=98,29[/tex] %


Tiêu đề: Trả lời: Bài toan' hạt nhân phóng xạ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:13:32 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

 2 .
Dùng proton băn' vào hạt nhân Be (Z=4 , A=9) đưng' yên gây ra phản ứng  p +Be >X +Li (Z=3, A=6)   . Biêt' động năng của cac' hạt p, X Li lần lượt là 5,45MeV , 4,0MeV , 3,575MeV.  Coi khôi' lượng các hạt tinh' theo u gần băng sô' khôi' của no' ,  Goc' hợp bởi hạt p và X là
a . 120 độ   b .90 độ   c 45 độ  d, 60 độ
  Mong mọi người và các thầy giải giup' em với

Bảo toàn động lượng: [tex]\vec{P_p}=\vec{P_L_i}+\vec{P_X}\Leftrightarrow \vec{P_p}-\vec{P_X}=\vec{P_L_i}[/tex]

bình phương 2 vế: [tex]m_pK_p+m_XK_X-P_pP_Xcos\theta =m_L_iK_L_i[/tex]

thay công thức [tex]P=\sqrt{2mK}[/tex] vào  [tex]\Rightarrow \theta =....[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Bài toan' hạt nhân phóng xạ
Gửi bởi: qvd4081 trong 11:06:29 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Bạn ơi . Cho mình hỏi cái công thức sau câu bình phương 2 vế : mình  thấy hơi lạ , không pít có đung' không mà mình  thay sô vào không tìm ra kq .