Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Dangaiphuong trong 09:28:12 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9802Tiêu đề: Giúp em phân tích hai câu lý thuyêt thi thử ạ?
Gửi bởi: Dangaiphuong trong 09:28:12 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Giúp em phân tích rõ nha
Câu1;tìm phát biểu sai về quang phổ vạch phát xạ:
A.quang phổ của chùm sáng đèn phóng điện chứa khí loãng gồm một hệ thống các vạch màu riêng rẽ nằm trên nền tối gọi là quang phổ vạch phat xạ
B. Quang phổ vạch phát xạ do các khí hay hơi ở áp suất bị kích thích phát xạ
C.ở cùng một nhiệt độ,số vạch quang phổ phat xạ của hai chât # nhau luôn bằng nhau
D.có thể kích thích cho một một chất khí phát quang bằng cách đôt nóng hoặc bằng cách phóng tia lửa điện
câu2:trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng 2 khe Y-âng ,các khe hẹp được chiếu bằng ánh sáng trắng,tìm nhận xét sai về các vân giao thoa:
A.vân sáng chính giữa là vân trắng
B.các vân sáng bậc nhất tạo thành quang phở liên tục mà màu tím ở gần vân sáng trung tâm,mayu đoỏ ở xa nằng cách biệt bằng hai khe đen ở hai bên
C. Các vân sáng bậc 2 cũng tạo thành một quang phổ liên tục mà màu tím ở gần phía vân trắng trung tâm,cách biệt quang phổ bậc nhất và quang phổ bậc 3 bằng hai khe đen ở hai bên
D.các quang phổ từ bậc hai trở lêên nằm đè chờm lên nhau không phân biệt được đâu là cuối quang phổ bậc trước với đầu quang phổ bậc sau.chỉ thấy đầu tím của quang phổ bậc hai gần về vân trắng trung tâm