Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kuramaoct trong 07:54:30 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9798Tiêu đề: Sóng cơ nhờ các thầy giải đáp giúp
Gửi bởi: kuramaoct trong 07:54:30 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Sóng cơ học do hai nguồn O1 và O2 đồng pha cách nhau 12 cm phát rea truyền trên bề mặt chất lỏng với f = 10Hz  và vận tốc : v = 0.5m/s  . Điểm gần  nhất trên đường thẳng qua O1O2 dao động đồng pha với hai nguồn có khoảng cách tới 2 nguồn lần lượt  là ?

Câu 2: Một dây thép AB dài l = 100cm hai đầu cố định . Trên dây có dòng điện không đổi và được kích thích dao động bằng một nam châm điện , nuôi bằng nguồn điện xoay chiều có f = 50Hz , vận tốc sóng v= 2m/s . Hỏi điểm M cách A một đoạn 81.6 cm có bao nhiêu điểm dao động vuông pha với A giữa  A và M ?  
( câu này em nhờ thầy check đáp án ạ , em tính ra 81 điểm nhưng đáp án nó là 82 )Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ nhờ các thầy giải đáp giúp
Gửi bởi: kuramaoct trong 11:57:52 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Hix gần thi rồi nên các bạn hỏi nhiều quá , em vừa đăng pic sáng ngày đã bị sang trang hai rồi .