Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 06:40:32 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9797Tiêu đề: Xác định quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian
Gửi bởi: qvd4081 trong 06:40:32 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
1 . Một vật dao động với pt : x=5cos(2pi.t)      (cm)
 Xác định quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 12.375s kể từ khi băt đầu dao động .
a . 245            b . 225            c 246,46         d. 248,54
 
Mình giải theo 2 cách cho ra kq khác nhau . Mọi ngươi  giúp coi sai ở đâu nhá
  C1 :  góc quay được là :  phi = t.2pi = 12,375. 2pi=24,75pi = 24pi+ 0.75pi= 12 vòng + (3:8) vòng
                                  (1 vòng la 20 cm) >>  12 vòng + (3:8)vòng = 12.20+(3:8).20=247,5 cm

  C2 Tui tach' : 24,75.pi = 12.2pi + (pi:2)+(pi:4) = 12. 20 +5 +(5. cos (pi:4) ) = 248.54 cm
    ai giải thích hộ tui với > thank


Tiêu đề: Trả lời: Xác định quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:47:36 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
1 . Một vật dao động với pt : x=5cos(2pi.t)      (cm)
 Xác định quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 12.375s kể từ khi băt đầu dao động .
a . 245            b . 225            c 246,46         d. 248,54
 
Mình giải theo 2 cách cho ra kq khác nhau . Mọi ngươi  giúp coi sai ở đâu nhá
  C1 :  góc quay được là :  phi = t.2pi = 12,375. 2pi=24,75pi = 24pi+ 0.75pi= 12 vòng + (3:8) vòng
                                  (1 vòng la 20 cm) >>  12 vòng + (3:8)vòng = 12.20+(3:8).20=247,5 cm

  C2 Tui tach' : 24,75.pi = 12.2pi + (pi:2)+(pi:4) = 12. 20 +5 +(5. cos (pi:4) ) = 248.54 cm
    ai giải thích hộ tui với > thank

Em xem lại hàng này :

phi = t.2pi = 12,375. 2pi=24,75pi = 24pi+ 0.75pi= 12 vòng + (3:8) vòng

Phải là : phi = t.2pi = 12,375. 2pi=24,75pi = 24pi+ 0.75pi= 12 vòng + (3:4) vòng