Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khaikull trong 12:35:06 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9791Tiêu đề: giúp bái lý hạt nhân và sóng
Gửi bởi: khaikull trong 12:35:06 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
1) bon nhiệt hạch dùng phản ứng: D+T->[tex]\alpha[/tex]+n. biết [tex]m_{D}=2.0136u, m_{T}=3.0160u, m_{\alpha }=4.0015u, m_{n}=1.0087u[/tex]. [tex]1u=931(\frac{MeV}{c^{2}}).N_{A}=6,023.10^{23}[/tex]
năng lượng tỏa ra khi 1kmol heli được tạo thành : A.2,89.10^-15kJ(ĐÁ)  B.1.09.10^25MeV     C.1.74.10^12kJ   D.18.07MeV

2)chiếu 1 tia sáng trắng vào 1 lăng kính có A=4 độ. biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,62 và 1,68. độ rộng góc quang phổ của tia sáng đó sau khi ló khỏi lăng kính là A.0.015rad(ĐÁ)  B.0.015độ   C.0.24rad  D.0.24độ

3)chiếu đồng thời 3 bức xạ [tex]\lambda_{1}=0.4\mu m,\lambda_{2}=0.52\mu m, \lambda_{3}=0.6\mu m[/tex]
a=1mm,D=2m. khoảng cách gần nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm:
  A.31.2    B.15.6      C.7.8    D.đáp án khác (ĐÁ)

4)trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng y-âng. a=1mm,D=2m. chiếu vào hai khe S1S1 đồng thời hai bức xạ [tex]\lambda_{1}=0.6\mu m, \lambda_{2}[/tex] chưa biết. trong khoảng rộng L=2.4cm quan sát dc 33 vạch sáng. trong đó có 5 vạch là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân. tính [tex]\lambda_{2}[/tex] biết 2 trong 5 vạch trùng nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa:  A.0.45   B.0.55    C.0.65(ĐÁ)   D.0.75

5)một máy phát điện xoay chiều 1 pha có điện trở ko đáng kể. nối 2 cực của máy phát với 1 cuộn dây thuần  cảm. khi roto quay với tốc độ n vòng/phút thì Cường độ dòng điện qua cuộn dây có cường độ hiệu dụng I. khi roto quay với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ dòng điện trong mạch là: A.I(ĐÁ)  B2I  C.3I   D.[tex]\sqrt{3}[/tex]I
 

Tiêu đề: Trả lời: giúp bái lý hạt nhân và sóng
Gửi bởi: anhngoca1 trong 04:17:28 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
mình thấy đáp án sai nữa thì phải
câu1 C, câu 2 D, câu 3  A, câu4 D, câu5 a


Tiêu đề: Trả lời: giúp bái lý hạt nhân và sóng
Gửi bởi: khaikull trong 09:17:41 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
mình thấy đáp án sai nữa thì phải
câu1 C, câu 2 D, câu 3  A, câu4 D, câu5 a

bạn làm gần giống mk. chắc đề này nó đáp án sai hết ùi. bạn cho mk lời giải câu 1,4,5 với


Tiêu đề: Trả lời: giúp bái lý hạt nhân và sóng
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 09:23:57 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
1) bon nhiệt hạch dùng phản ứng: D+T->[tex]\alpha[/tex]+n. biết [tex]m_{D}=2.0136u, m_{T}=3.0160u, m_{\alpha }=4.0015u, m_{n}=1.0087u[/tex]. [tex]1u=931(\frac{MeV}{c^{2}}).N_{A}=6,023.10^{23}[/tex]
năng lượng tỏa ra khi 1kmol heli được tạo thành : A.2,89.10^-15kJ(ĐÁ)  B.1.09.10^25MeV     C.1.74.10^12kJ   D.18.07MeV

HD: Đầu tiên tìm năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 1 hạt heli (W)
Tìm số hạt Heli có trong 1 kmol (N)
Năng lượng cần tìm: N.W


Tiêu đề: Trả lời: giúp bái lý hạt nhân và sóng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:33:05 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
1) bon nhiệt hạch dùng phản ứng: D+T->[tex]\alpha[/tex]+n. biết [tex]m_{D}=2.0136u, m_{T}=3.0160u, m_{\alpha }=4.0015u, m_{n}=1.0087u[/tex]. [tex]1u=931(\frac{MeV}{c^{2}}).N_{A}=6,023.10^{23}[/tex]
năng lượng tỏa ra khi 1kmol heli được tạo thành : A.2,89.10^-15kJ(ĐÁ)  B.1.09.10^25MeV     C.1.74.10^12kJ   D.18.07MeV

Năng lượng phản ứng:[tex]E=(m_D+m_T-m_\alpha -m_n).c^2=18,0614MeV[/tex]   : đây là năng lượng khi tổng hợp được 1 hạt Heli.

1kmol He = 1000 mol => số hạt trong 1kmol là: [tex]N=1000.N_A[/tex]

vậy năng lượng khi tạo ra 1kmol là: [tex]N.E=1,0878.10^2^8MeV=1,74kJ[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: giúp bái lý hạt nhân và sóng
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 09:35:11 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
3)chiếu đồng thời 3 bức xạ [tex]\lambda_{1}=0.4\mu m,\lambda_{2}=0.52\mu m, \lambda_{3}=0.6\mu m[/tex]
a=1mm,D=2m. khoảng cách gần nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm:
  A.31.2    B.15.6      C.7.8    D.đáp án khác (ĐÁ)

4)trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng y-âng. a=1mm,D=2m. chiếu vào hai khe S1S1 đồng thời hai bức xạ [tex]\lambda_{1}=0.6\mu m, \lambda_{2}[/tex] chưa biết. trong khoảng rộng L=2.4cm quan sát dc 33 vạch sáng. trong đó có 5 vạch là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân. tính [tex]\lambda_{2}[/tex] biết 2 trong 5 vạch trùng nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa:  A.0.45   B.0.55    C.0.65(ĐÁ)   D.0.75

[/quote]
Ta xét vân trùng gần trung tâm nhất, tại đó có k1 = x1/i1 = 5(x1=L/4)
Từ trung tâm đến vân trùng gần nhất có tổng số vân quan sát là 9
suy ra tại vân trùng gần nhất có k2 = 4
suy ra lamda2 = 0,75


Tiêu đề: Trả lời: giúp bái lý hạt nhân và sóng
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 09:39:32 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
5)một máy phát điện xoay chiều 1 pha có điện trở ko đáng kể. nối 2 cực của máy phát với 1 cuộn dây thuần  cảm. khi roto quay với tốc độ n vòng/phút thì Cường độ dòng điện qua cuộn dây có cường độ hiệu dụng I. khi roto quay với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ dòng điện trong mạch là: A.I(ĐÁ)  B2I  C.3I   D.[tex]\sqrt{3}[/tex]I
  [/quote]
Bài này giải nhiều trên diễn đàn, em áp dụng công thức sau (hoặc có nhiều cách khac)
[tex]I=\frac{NBS\2\pi np }{\sqrt{2}.2\pi.npL }[/tex]
áP dụng 2t/h em sẽ thấy kết quả


Tiêu đề: Trả lời: giúp bái lý hạt nhân và sóng
Gửi bởi: khaikull trong 10:01:53 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
3)chiếu đồng thời 3 bức xạ [tex]\lambda_{1}=0.4\mu m,\lambda_{2}=0.52\mu m, \lambda_{3}=0.6\mu m[/tex]
a=1mm,D=2m. khoảng cách gần nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm:
  A.31.2    B.15.6      C.7.8    D.đáp án khác (ĐÁ)

4)trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng y-âng. a=1mm,D=2m. chiếu vào hai khe S1S1 đồng thời hai bức xạ [tex]\lambda_{1}=0.6\mu m, \lambda_{2}[/tex] chưa biết. trong khoảng rộng L=2.4cm quan sát dc 33 vạch sáng. trong đó có 5 vạch là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân. tính [tex]\lambda_{2}[/tex] biết 2 trong 5 vạch trùng nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa:  A.0.45   B.0.55    C.0.65(ĐÁ)   D.0.75

Ta xét vân trùng gần trung tâm nhất, tại đó có k1 = x1/i1 = 5(x1=L/4)
Từ trung tâm đến vân trùng gần nhất có tổng số vân quan sát là 9
suy ra tại vân trùng gần nhất có k2 = 4
suy ra lamda2 = 0,75
[/quote]

thầy ơi thầy giải kỹ cho e bài 4 với. e vẫn chưa hiểu.


Tiêu đề: Trả lời: giúp bái lý hạt nhân và sóng
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:30:24 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
4)trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng y-âng. a=1mm,D=2m. chiếu vào hai khe S1S1 đồng thời hai bức xạ [tex]\lambda_{1}=0.6\mu m, \lambda_{2}[/tex] chưa biết. trong khoảng rộng L=2.4cm quan sát dc 33 vạch sáng. trong đó có 5 vạch là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân. tính [tex]\lambda_{2}[/tex] biết 2 trong 5 vạch trùng nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa:  A.0.45   B.0.55    C.0.65(ĐÁ)   D.0.75

[/quote]
Ta xét vân trùng gần trung tâm nhất, tại đó có k1 = x1/i1 = 5(x1=L/4)
Từ trung tâm đến vân trùng gần nhất có tổng số vân quan sát là 9
suy ra tại vân trùng gần nhất có k2 = 4
suy ra lamda2 = 0,75
[/quote]

thầy ơi thầy giải kỹ cho e bài 4 với. e vẫn chưa hiểu.
[/quote]
Thế em đã chứng minh (hay biết được) giữa 2 vân trùng gần nhau nhất luôn giống nhau chưa?


Tiêu đề: Trả lời: giúp bái lý hạt nhân và sóng
Gửi bởi: missyou266 trong 11:42:02 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

4)trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng y-âng. a=1mm,D=2m. chiếu vào hai khe S1S1 đồng thời hai bức xạ [tex]\lambda_{1}=0.6\mu m, \lambda_{2}[/tex] chưa biết. trong khoảng rộng L=2.4cm quan sát dc 33 vạch sáng. trong đó có 5 vạch là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân. tính [tex]\lambda_{2}[/tex] biết 2 trong 5 vạch trùng nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa:  A.0.45   B.0.55    C.0.65(ĐÁ)   D.0.75i1= 1,2 (mm)
 ta đã biết :tổng số vạch sáng = tổng số vân sáng - số vân trùng .
       áp dụng : [tex] 33=\frac{L}{i1}+1+\frac{L}{i2}+1-5[/tex]  ==> i2 =1,5 (mm) ==>[tex]\lambda_{2}=0.75\mu m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp bái lý hạt nhân và sóng
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:57:18 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

4)trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng y-âng. a=1mm,D=2m. chiếu vào hai khe S1S1 đồng thời hai bức xạ [tex]\lambda_{1}=0.6\mu m, \lambda_{2}[/tex] chưa biết. trong khoảng rộng L=2.4cm quan sát dc 33 vạch sáng. trong đó có 5 vạch là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân. tính [tex]\lambda_{2}[/tex] biết 2 trong 5 vạch trùng nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa: 

A.0.45   B.0.55    C.0.65(ĐÁ)   D.0.75


Giải theo cách này xem sao.

Khoảng vân [tex]i_{1}[/tex]: [tex]i_{1}= 1,2\: mm[/tex]

Tổng số vân sáng của hai bức xạ (vân trùng được tính là 2 vân sáng): 33 + 5 = 38

(Lưu ý: 33 vân sáng là cái mà ta đếm được, tức là hệ trùng thì chỉ đếm là 1 vân thôi)

Số vân sáng của bức xạ 1: [tex]N_{1}= \left[\frac{L}{i_{1}} \right] + 1 = 21[/tex]

Số vân sáng của bức xạ 2: [tex]N_{2}= 33 - N_{1}= 38 - 21 = 17[/tex]

Do miền giao thoa đối xứng nên vân trùng ngoài cùng ứng với: [tex]8 \lambda _{2} = 10 \lambda _{1}\Rightarrow \lambda _{2} = 0,75 \, \mu m[/tex]

Ba cách đều cho cùng một đáp án. Vậy em xem lại đáp án của em đi.


Tiêu đề: Trả lời: giúp bái lý hạt nhân và sóng
Gửi bởi: khaikull trong 07:49:55 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012

4)trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng y-âng. a=1mm,D=2m. chiếu vào hai khe S1S1 đồng thời hai bức xạ [tex]\lambda_{1}=0.6\mu m, \lambda_{2}[/tex] chưa biết. trong khoảng rộng L=2.4cm quan sát dc 33 vạch sáng. trong đó có 5 vạch là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân. tính [tex]\lambda_{2}[/tex] biết 2 trong 5 vạch trùng nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa: 

A.0.45   B.0.55    C.0.65(ĐÁ)   D.0.75


Giải theo cách này xem sao.

Khoảng vân [tex]i_{1}[/tex]: [tex]i_{1}= 1,2\: mm[/tex]

Tổng số vân sáng của hai bức xạ (vân trùng được tính là 2 vân sáng): 33 + 5 = 38

(Lưu ý: 33 vân sáng là cái mà ta đếm được, tức là hệ trùng thì chỉ đếm là 1 vân thôi)

Số vân sáng của bức xạ 1: [tex]N_{1}= \left[\frac{L}{i_{1}} \right] + 1 = 21[/tex]

Số vân sáng của bức xạ 2: [tex]N_{2}= 33 - N_{1}= 38 - 21 = 17[/tex]

Do miền giao thoa đối xứng nên vân trùng ngoài cùng ứng với: [tex]8 \lambda _{2} = 10 \lambda _{1}\Rightarrow \lambda _{2} = 0,75 \, \mu m[/tex]

Ba cách đều cho cùng một đáp án. Vậy em xem lại đáp án của em đi.
vâng e cần cách làm muk. chứ e pit đáp án cái đề e đang làm là bị sai ùi thầy. hì. thanks thầy và mọi ng