Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 11:36:44 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9787Tiêu đề: Ánh Sáng!
Gửi bởi: truonglongmoto trong 11:36:44 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Một nguồn sáng có công suất P=2W, phát ra ánh sáng có bước sóng λ=0,579μm toả ra đều theo mọi hướng. Nếu coi đường kính con ngươi của mắt là 4mm và mắt còn có thể cảm nhận được ánh sáng khi tối thiểu có 80 phôtôn lọt vào mắt trong 1s. Bỏ qua sự hấp thụ phôtôn của môi truờng. Khoảng cách xa nguồn sáng nhất mà mắt còn trông thấy nguồn là:
A.470 km     B.27 km    C.274 km     D.6 km

Các thầy và các bạn giúp với


Tiêu đề: Trả lời: Ánh Sáng!
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:45:48 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Một nguồn sáng có công suất P=2W, phát ra ánh sáng có bước sóng λ=0,579μm toả ra đều theo mọi hướng. Nếu coi đường kính con ngươi của mắt là 4mm và mắt còn có thể cảm nhận được ánh sáng khi tối thiểu có 80 phôtôn lọt vào mắt trong 1s. Bỏ qua sự hấp thụ phôtôn của môi truờng. Khoảng cách xa nguồn sáng nhất mà mắt còn trông thấy nguồn là:
A.470 km     B.27 km    C.274 km     D.6 km

Các thầy và các bạn giúp với

Xem bài giải ở link sau:

Link 1 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9700.msg44817#msg44817)

Link 2 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9223)