Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cacon194 trong 11:24:09 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9785Tiêu đề: Giúp tớ 1 câu điện cơ bản
Gửi bởi: cacon194 trong 11:24:09 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Cho dòng điện có biểu thức
i =  I1+I0 . coswt

chạy qua 1 điện trở . I hiệu dụng bằng bao nhiêu ?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp tớ 1 câu điện cơ bản
Gửi bởi: chuottuivn94 trong 11:26:56 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Dòng điện này không phải dòng xoay chiều đâu, hức ! Đề này chắc sai rùi chứ !


Tiêu đề: Trả lời: Giúp tớ 1 câu điện cơ bản
Gửi bởi: kydhhd trong 11:49:18 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Cho dòng điện có biểu thức
i =  I1+I0 . coswt

chạy qua 1 điện trở . I hiệu dụng bằng bao nhiêu ?
[tex]Ihd=\sqrt{I1^{2}+\frac{I^{2}o}{2}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp tớ 1 câu điện cơ bản
Gửi bởi: santacrus trong 11:50:36 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Cho dòng điện có biểu thức
i =  I1+I0 . coswt

chạy qua 1 điện trở . I hiệu dụng bằng bao nhiêu ?
[tex]Ihd=\sqrt{I1^{2}+\frac{I^{2}o}{2}}[/tex]


CT này chứng minh thế nào ?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp tớ 1 câu điện cơ bản
Gửi bởi: kydhhd trong 11:58:27 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Cho dòng điện có biểu thức
i =  I1+I0 . coswt

chạy qua 1 điện trở . I hiệu dụng bằng bao nhiêu ?
[tex]Ihd=\sqrt{I1^{2}+\frac{I^{2}o}{2}}[/tex]

dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện qua điện trở
biểu thức trên bao gồm dòng 1 chiieef và xoay chiều
[tex]Q=RI_{hd}^{2}t=I1^{2}Rt+\frac{I^{2}o}{2}Rt\Rightarrow ...[/tex]


CT này chứng minh thế nào ?