Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 11:21:09 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9784Tiêu đề: GIAO THOA AS NHỜ MỌI NGƯỜI GIÚP
Gửi bởi: KPS trong 11:21:09 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
1)  Thực hiện giao thoa khe I-âng với nguồn ánh sáng có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe tới màn là D trong môi trường không khí thì khoảng vân là i. Khi chuyển toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất là 4/3 thì để khoảng vân không đổi phải dời màn quan sát ra xa hay lại gần một khoảng bao nhiêu?
A. Lại gần thêm 3D/4.   B. Lại gần thêm D/3.   C. Ra xa thêm 3D/4.   D. Ra xa thêm D/3.   


Tiêu đề: Trả lời: GIAO THOA AS NHỜ MỌI NGƯỜI GIÚP
Gửi bởi: kydhhd trong 12:04:15 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
1)  Thực hiện giao thoa khe I-âng với nguồn ánh sáng có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe tới màn là D trong môi trường không khí thì khoảng vân là i. Khi chuyển toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất là 4/3 thì để khoảng vân không đổi phải dời màn quan sát ra xa hay lại gần một khoảng bao nhiêu?
A. Lại gần thêm 3D/4.   B. Lại gần thêm D/3.   C. Ra xa thêm 3D/4.   D. Ra xa thêm D/3.   

[tex]i=\lambda \frac{D}{a}=\frac{\lambda }{n}\frac{D'}{a}\Rightarrow D'=nD\Rightarrow \Delta D=D'-D=(n-1)D=\frac{D}{3}[/tex]