Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Ken1202 trong 11:03:25 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9782Tiêu đề: Nhờ mọi người giúp giùm bài hóa hữu cơ
Gửi bởi: Ken1202 trong 11:03:25 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Cho hợp chất hữu cơ có CTPT là C6H8O3N2. Cho 28,08g X vào 200ml KOH 2M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn được m gam rắn khan. Tính m?
A.21,5    B.38,8     C.30,5    D.18,1Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp giùm bài hóa hữu cơ
Gửi bởi: atlantis trong 06:16:24 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
theo tớ là thế này:
Công thức có thể viết lại thiế này: C6H5-NH3NO3 có số mol là 0,18mol
chhaats rắn sau p>ư là KNO3 0,18mol  và KOH dư 0,22 mol
===> m=0,18.101 + 0,22.56=30,5g