Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khaikull trong 10:55:00 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9781Tiêu đề: mọi người giúp bài dao động điều hòa
Gửi bởi: khaikull trong 10:55:00 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
một cllx thẳng đứng k=100N/m. m=0.5kg.ban đầu kéo vật ra khỏi vtcb 1 đoạn là 10cm rồi thả nhẹ. trong quá trính dao động vật luôn chịu tác dụng của lực cản = 0.005 lần trọng lượng của nó. coi biên độ giảm dần trong từng chu kỳ. g=10.  số lần vật đi qua vị trí cân bằng là (ĐÁ 200)


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp bài dao động điều hòa
Gửi bởi: traugia trong 11:02:35 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
 Đây nè bạn !
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9758.msg44946#msg44946


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp bài dao động điều hòa
Gửi bởi: khaikull trong 11:05:08 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Đây nè bạn !
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9758.msg44946#msg44946

giúp mk đi. mk ko hỉu 2 cái loại này. cái kia lom lắc đơn. cái này con lắc lò xo


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp bài dao động điều hòa
Gửi bởi: traugia trong 11:25:04 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
một cllx thẳng đứng k=100N/m. m=0.5kg.ban đầu kéo vật ra khỏi vtcb 1 đoạn là 10cm rồi thả nhẹ. trong quá trính dao động vật luôn chịu tác dụng của lực cản = 0.005 lần trọng lượng của nó. coi biên độ giảm dần trong từng chu kỳ. g=10.  số lần vật đi qua vị trí cân bằng là (ĐÁ 200)
Con lắc lò xo treo thẳng đứng, xét trong nửa chu kì thì độ giảm biên độ là: [tex]\Delta A = A_{1} -A_{2}[/tex]
Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật nặng:
     Theo định luật bảo toàn năng lượng ta có:
             [tex]\frac{1}{2}K(\Delta l_{0}+A_{1})^{2} - mgA_{1} -\frac{1}{2}K(\Delta l_{0}-A_{2})^{2} - mgA_{2} = F_{c}(A_{1}+A_{2})[/tex]
     <=> [tex]\Delta A = 2(\frac{0,005mg+mg}{K})-2\Delta l_{0}[/tex]
    Với [tex]\Delta l_{0} = \frac{mg}{K}[/tex] và Fc = 0,005P = 0,005mg
 Suy ra: [tex]\Delta A = 0,05 cm[/tex]
Mỗi nửa chu kì nó đi qua vị trí cân bằng 1 lần => Đến khi vật dừng lại nó đã thực hiện được số nửa chu kì ( bằng với số lần nó đi qua vị trí cân bằng )
     [tex]N = \frac{A_{1}}{\Delta A} = 200[/tex]