Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ktsvthanhphong trong 10:54:42 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9780Tiêu đề: Một bài toán điện xoay chiều lý thuyết mà không dễ???
Gửi bởi: ktsvthanhphong trong 10:54:42 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Nhờ quý thầy cô xem bài này giải như thế nào cho ngắn nhất:

Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L = Lo thì thấy công suất trên mạch đạt cực đại, sau đó tăng dần L ( để L > Lo) khi đó điện áp hai đầu cuộn cảm sẽ :
A. Lúc đầu giảm, sau đó lại tăng   B. Lúc đầu tăng rồi sau lại giảm
C. Luôn giảm                           D. Luôn tăng


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán điện xoay chiều lý thuyết mà không dễ???
Gửi bởi: yangleeyang trong 03:53:16 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Ban đầu Pmax nên cộng hưởng => [tex]Z_{L}=Z_{L_{1}}=Z_{C}[/tex] và [tex]U_{L}=\frac{U}{R}Z_{L}[/tex]
Vì khi [tex]U_{L}[/tex] max thì [tex]Z_{L}=Z_{L_{2}}=Z_{C}+\frac{R^{2}}{Z_{C}}[/tex]
=> [tex]Z_{L_{2}}>Z_{L_{1}}[/tex] => khi ta tăng L từ Pmax thì [tex]Z_{L}[/tex] se tăng đến giá trị làm cho [tex]U_{L}[/tex] max sau đó khi [tex]Z_{L}[/tex] vượt qua giá trị để  [tex]U_{L}[/tex] max rùi thì  [tex]U_{L}[/tex]  sẽ giảm, bạn vẽ cái đồ thị parabol ra sẽ dễ nhìn hơn

Vậy nên ta chọn phương án tăng rùi lại giảm => C