Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khaikull trong 10:43:51 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9778Tiêu đề: mọi người ơi giúp đỡ bài lý xoay chiều
Gửi bởi: khaikull trong 10:43:51 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. ZC=100. cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi dc. đặt hdt hiệu dụng U=100V. khi L= [tex]\frac{5}{4\pi}[/tex]
thì hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn dây cực đại. hỏi khi L thay đổi thì công suất cực đại là :  ( mọi người làm hộ với)


Tiêu đề: Trả lời: mọi người ơi giúp đỡ bài lý xoay chiều
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:47:25 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. ZC=100. cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi dc. đặt hdt hiệu dụng U=100V. khi L= [tex]\frac{5}{4\pi}[/tex]
thì hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn dây cực đại. hỏi khi L thay đổi thì công suất cực đại là :  ( mọi người làm hộ với)
Thiếu tần số f roài lấy f=50Hz nhớ ==>ZL=125
Thay đổi L để UL max ==>ZL=[tex]\frac{ZL^{2}+R^{2}}{R}[/tex] ==>R=50

Thay đổi L để Pmax ==>cộng hưởng điện ZL'=ZC

==>Pmax=[tex]\frac{U^{2}}{R}[/tex]=200W  :DTiêu đề: Trả lời: mọi người ơi giúp đỡ bài lý xoay chiều
Gửi bởi: chuottuivn94 trong 10:51:02 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Bạn sử dụng hai công thức này để tìm kết quả bài toán nhé !
(http://nn1.upanh.com/b1.s29.d1/80ee2792620f9a3b9e6120358eb2a37b_46001091.hichic.gif) (http://www.upanh.com/hic_hic___upanh/v/8rhe5l6lcrm.htm)