Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tnhung94 trong 10:41:32 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9777Tiêu đề: Câu điện khó cần mọi người giúp!!!
Gửi bởi: tnhung94 trong 10:41:32 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Đoạn mạch theo thứ tự R,C,cuộn dây không thuần cảm ,điểm N ở giữa R và C;điểm M ở giữa C và cuộn dây;R và C thay đổi được .Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 hiệu điện thế xoay chiều u=120can6cos(wt) .Ban đầu điều chỉnh R=R1 và C rất lớn thì thấy U(AN)=U(MB)=120.sau đó điều chỉnh R=R2,C=C2 thì thấy U(AN)=90 V,U(MB)=180 V.Hệ số công suất đoạn mạch AM lúc này là?


Tiêu đề: Trả lời: Câu điện khó cần mọi người giúp!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:25:22 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Đoạn mạch theo thứ tự R,C,cuộn dây không thuần cảm ,điểm N ở giữa R và C;điểm M ở giữa C và cuộn dây;R và C thay đổi được .Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 hiệu điện thế xoay chiều u=120can6cos(wt) .Ban đầu điều chỉnh R=R1 và C rất lớn thì thấy U(AN)=U(MB)=120.sau đó điều chỉnh R=R2,C=C2 thì thấy U(AN)=90 V,U(MB)=180 V.Hệ số công suất đoạn mạch AM lúc này là?

Khi C rất lớn ta có ZC tiến tới 0 nên mạch điện trở thành R nt cuộn dây . Vẽ vecto quay (hình 1 trong file đính kèm)

Do U(AN)=U(MB)=120 V và U(AB)=120căn 3 nên uAB sớm pha hơn i 30 độ suy ra uMB sớm pha hơn i 60 độ
và R = Zd

 Khi R=R2,C=C2 Vẽ vecto quay (hình 2 trong file đính kèm)

Do R = Zd => U(AN)=U(MB)=90 V ?

Em xem lại tính chính xác của đề !


Tiêu đề: Trả lời: Câu điện khó cần mọi người giúp!!!
Gửi bởi: tnhung94 trong 07:34:59 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Thầy ơi em xem lại đề rồi,chính xác thầy ạ.Đây là câu trong đề thi thử của Đai học Vinh lần 3 năm ngoái ạ.