Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 10:19:06 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9771Tiêu đề: Đề thi thử trường NHH nhờ MN
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:19:06 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Năng lượng ở các trạng thái dừng trong nguyên tử hydro được xác định bởi công thức En = - [tex]\frac{13,6}{n^{2}}[/tex]  (eV) (n là số tự nhiên: 1, 2, 3…. ). Xác định số lượng vạch phổ của hydro xuất hiện khi bắn phá đám khí hydro đang ở trạng thái cơ bẳng bằng một chùm electron có động năng 12,6 eV.
       A. 6.                        B. 3.                   C. 1.                  D. 10.

Câu2. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A và B là hai nút sóng. Biên độ của điểm bụng là 5 cm. Những điểm có biên độ dao động lớn hơn 2,5 trong đoạn AB tạo thành đoạn CD có độ dài 16 cm. Các điểm trong các đoạn AC và DB có biên độ nhỏ hơn 2,5 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là:
A. 32 cm.                                 B. 64 cm.       C. 48 cm.       D. 36 cm.

Câu3.Một proton vận tốc v  bắn vào nhân 7Liti3  đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống hệt nhau với vận tốc có độ lớn bằng v'  và cùng hợp với phương tới của proton một góc 60*,  mX là khối lượng nghỉ của hạt X . Giá trị của v'  là
A.[tex]\frac{\sqrt{3}mp.v}{mx}[/tex]      B.[tex]\frac{\sqrt{3}mx.v}{mp}[/tex]     C.[tex]\frac{mx.v}{mp}[/tex]                  D.[tex]\frac{mp.v}{mx}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử trường NHH nhờ MN
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:26:15 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Câu3.Một proton vận tốc v  bắn vào nhân 7Liti3  đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống hệt nhau với vận tốc có độ lớn bằng v'  và cùng hợp với phương tới của proton một góc 60*,  mX là khối lượng nghỉ của hạt X . Giá trị của v'  là
A.[tex]\frac{\sqrt{3}mp.v}{mx}[/tex]      B.[tex]\frac{\sqrt{3}mx.v}{mp}[/tex]     C.[tex]\frac{mx.v}{mp}[/tex]                  D.[tex]\frac{mp.v}{mx}[/tex]
Bạn tham khảo cách làm từ link này: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9746.msg44987#msg44987


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử trường NHH nhờ MN
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:29:34 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Năng lượng ở các trạng thái dừng trong nguyên tử hydro được xác định bởi công thức En = - [tex]\frac{13,6}{n^{2}}[/tex]  (eV) (n là số tự nhiên: 1, 2, 3…. ). Xác định số lượng vạch phổ của hydro xuất hiện khi bắn phá đám khí hydro đang ở trạng thái cơ bẳng bằng một chùm electron có động năng 12,6 eV.
       A. 6.                        B. 3.                   C. 1.                  D. 10.
giả sử electron truyền hết năng lượng cho đám khí
[tex]13,6(1-\frac{1}{n^2})=12,6[/tex]
==> n=3,68
(e chưa lên đến mức n=4, do vậy từ n=3 quay về chỉ có 3 vạch)


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử trường NHH nhờ MN
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:38:08 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Câu2. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A và B là hai nút sóng. Biên độ của điểm bụng là 5 cm. Những điểm có biên độ dao động lớn hơn 2,5 trong đoạn AB tạo thành đoạn CD có độ dài 16 cm. Các điểm trong các đoạn AC và DB có biên độ nhỏ hơn 2,5 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là:
A. 32 cm.                                 B. 64 cm.       C. 48 cm.       D. 36 cm.

A,B là nút, nhựng điểm trên CD có biên độ lớn hơn 2,5 ==> CD nằm trên bó sóng (C,D vị trí có a=2,5cm)
Xét điểm C  cách A 1 đoạn AC ==> [tex]2,5=5sin(2\pi.AC/\lambda) ==> AC=\lambda/12[/tex]
[tex]==> \lambda/4=AC+CD/2 ==> \lambda=48[/tex]