Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 09:58:29 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9770Tiêu đề: Một bài toán về con lắ lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 09:58:29 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc lò xo có độ cứng k=10N/m, m=200g, dao động trên mp nằm ngang được thả rừ vị trí lò xo khong dãn 6cm, hệ số ma sát la 0,1. thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc thả tay đến lúc vật m đi qua vị trí lực đàn hồi của lò xo giãn lần 1 là


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về con lắ lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 10:18:19 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
e đánh nhầm, đề chính xác là thế này:Một con lắc lò xo có độ cứng k=10N/m, m=200g, dao động trên mp nằm ngang được thả từ vị trí lò xo  dãn 6cm, hệ số ma sát la 0,1. thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc thả tay đến lúc vật m đi qua vị trí lực đàn hồi của lò xo cực đại lần 1 là


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về con lắ lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:28:06 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
e đánh nhầm, đề chính xác là thế này:Một con lắc lò xo có độ cứng k=10N/m, m=200g, dao động trên mp nằm ngang được thả từ vị trí lò xo  dãn 6cm, hệ số ma sát la 0,1. thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc thả tay đến lúc vật m đi qua vị trí lực đàn hồi của lò xo cực đại lần 1 là

Xem bài giải tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8580).

P/S: Vừa xem lại, chỉ là tương tự thôi, chứ không phải bài giải hoàn toàn. Bạn xem cách giải rồi tự suy ra cho bài của mình.


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về con lắ lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:30:46 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
e đánh nhầm, đề chính xác là thế này:Một con lắc lò xo có độ cứng k=10N/m, m=200g, dao động trên mp nằm ngang được thả từ vị trí lò xo  dãn 6cm, hệ số ma sát la 0,1. thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc thả tay đến lúc vật m đi qua vị trí lực đàn hồi của lò xo cực đại lần 1 là
Bài này hỏi thời gian mà: Đơn giản là nó bằng T/2
Vì trong dao động tắt dần thì chu kì dao động là không đổi. Khi lò xo được thả ra là từ biên. Khi nó bị nén cực đại thì lực đàn hồi là lớn nhất cũng tức là nó đi từ biên này sang biên khác.