Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 09:44:28 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9769Tiêu đề: Một bài toán về tần số cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 09:44:28 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Dây đàn dài 50cm. Vận tốc  truyền sóng trên dây la 400m/s. tần số âm cơ bản mà dây đàn phát ra là


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về tần số cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 10:00:19 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Dây đàn dài 50cm. Vận tốc  truyền sóng trên dây la 400m/s. tần số âm cơ bản mà dây đàn phát ra là
tần số cơ bản(sóng dừng có 1 bó sóng)
[tex]f=\frac{v}{2l}=\frac{400}{2.0,5}400Hz[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về tần số cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 10:22:43 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
dây dàn la co 2 đàu là nút ạ