Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: bachnien trong 09:12:31 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9764Tiêu đề: cho e hỏi bài tập điện đề thi thử ĐHSP lần 7
Gửi bởi: bachnien trong 09:12:31 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Đặt một điện áp xoay chiều 220V - 50Hz vào hai đầu một bóng đèn ống, đèn sáng lên mỗi khi điện áp ở hai đầu bóng đèn lớn hơn hoặc bằng 110.[tex]\sqrt{2}[/tex] V. biết rằng trong một chu kì đèn sáng lên hai lần và tắt hai lần. Tính tỉ số giữa thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong một chu kì. Đáp án là: 1


Tiêu đề: Trả lời: cho e hỏi bài tập điện đề thi thử ĐHSP lần 7
Gửi bởi: traugia trong 09:28:44 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Đặt một điện áp xoay chiều 220V - 50Hz vào hai đầu một bóng đèn ống, đèn sáng lên mỗi khi điện áp ở hai đầu bóng đèn lớn hơn hoặc bằng 110.[tex]\sqrt{2}[/tex] V. biết rằng trong một chu kì đèn sáng lên hai lần và tắt hai lần. Tính tỉ số giữa thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong một chu kì. Đáp án là: 1

Giá trị điện áp cực đại là U0 =[tex]220 V[/tex]
Mà bóng đèn chỉ sáng lên khi [tex]u\geq 110\sqrt{2}V = \frac{U_{0}}{\sqrt{2}}[/tex]
Khoảng thời gian đèn sáng trong 1 chu kì là : [tex]\Delta t_{s} = 4\frac{T}{8}=\frac{T}{2}[/tex]
=> Khoảng thời gian đèn tắt là: [tex]\Delta t_{t} = T - \frac{T}{2} = \frac{T}{2}[/tex]
=>[tex]\frac{\Delta t_{t}}{\Delta t_{s}} = 1[/tex]
Bài này mình nghĩ với giả thiết điện áp xoay chiều 220V-50Hz thì giá trị 220V phải là giá trị hiệu dụng => Kết quả lại là: [tex]\frac{\Delta t_{t}}{\Delta t_{s}} = \frac{1}{2}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: cho e hỏi bài tập điện đề thi thử ĐHSP lần 7
Gửi bởi: bachnien trong 10:05:10 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
e cũng tính ra 1/2 nhưng đáp án lại là 1 nên hỏi lại cho chắc


Tiêu đề: Trả lời: cho e hỏi bài tập điện đề thi thử ĐHSP lần 7
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:44:13 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Đặt một điện áp xoay chiều 220V - 50Hz vào hai đầu một bóng đèn ống, đèn sáng lên mỗi khi điện áp ở hai đầu bóng đèn lớn hơn hoặc bằng 110.[tex]\sqrt{2}[/tex] V. biết rằng trong một chu kì đèn sáng lên hai lần và tắt hai lần. Tính tỉ số giữa thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong một chu kì. Đáp án là: 1

Xem lời giải tại đây có kèm hình vẽ:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9265.msg43075#msg43075