Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bimbim trong 08:27:56 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9762Tiêu đề: Một số bài tập cần giúp
Gửi bởi: bimbim trong 08:27:56 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
1/ Một mạch dao động gồm 1 cuộn cảm có điện trở thuần 0,5 Ohm, độ tự cảm 275 muyH, và tụ điện có C=4200pF, Hỏi phải cung cấp cho mạch 1 công suất là bao nhiêu để duy trì dao động của nó với hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6V?
2/ba điểm O<A<B cùng năm trên 1 nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O, một nguồn điểm phát ra sóng âm đẳng hướng trong ko gian, môi trường ko hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm AB là?
3/ CHo mạch RL nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, R thay đổi được. KHi R=R1 thì độ lệch pha giữa u và i là phi1.KHi R=R2 thì độ lệch pha giữa u và i là phi2. nếu phi1+phi2=90độ thì công suất mạch là ?
(đáp án: [tex]P=\frac{U_0^2}{2(R_1+R_2)}[/tex])
4/ con lắc lò xo đặt nằm ngang, có độ cứng 100N.m và vật nặng có khói lượng 100g, dao động trên mp ngang.  xem rằng lực cản td lên vật ko đổi và bằng 0,2 trọng lực. Kéo vật lệc khỏi VTCB 10cm rồi thả nhẹ cho dao động, quãng đường vật đi được từ khi bắt đầu dao động tới khi dừng hẳn là?


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập cần giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 08:47:48 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
1/ Một mạch dao động gồm 1 cuộn cảm có điện trở thuần 0,5 Ohm, độ tự cảm 275 muyH, và tụ điện có C=4200pF, Hỏi phải cung cấp cho mạch 1 công suất là bao nhiêu để duy trì dao động của nó với hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6V?
2/ba điểm O<A<B cùng năm trên 1 nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O, một nguồn điểm phát ra sóng âm đẳng hướng trong ko gian, môi trường ko hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm AB là?
1/Ta có [tex] LI_0^2=CU_0^2 \to I [/tex] mà [tex] P=RI^2 [/tex]
2/Ta có [tex] L_A-L_B=10log\frac{I_A}{I_B} \to \frac{I_A}{I_B}=10000=\frac{d_B^2}{d_A^2} [/tex] ( [tex] I=\frac{P}{4{\pi}d^2}[/tex] )
[tex] \to d_B=100d_A [/tex]
Gọi M là trung điểm AB ta có [tex] d_M=\frac{101d_A}{2} [/tex]
Có [tex] L_A-L_M=10log\frac{I_A}{I_M}=10log\frac{101^2}{2^2}=34 \to L_M=26 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập cần giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 08:53:45 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
1/ Một mạch dao động gồm 1 cuộn cảm có điện trở thuần 0,5 Ohm, độ tự cảm 275 muyH, và tụ điện có C=4200pF, Hỏi phải cung cấp cho mạch 1 công suất là bao nhiêu để duy trì dao động của nó với hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6V?
2/ba điểm O<A<B cùng năm trên 1 nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O, một nguồn điểm phát ra sóng âm đẳng hướng trong ko gian, môi trường ko hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm AB là?
3/ CHo mạch RL nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, R thay đổi được. KHi R=R1 thì độ lệch pha giữa u và i là phi1.KHi R=R2 thì độ lệch pha giữa u và i là phi2. nếu phi1+phi2=90độ thì công suất mạch là ?
(đáp án: [tex]P=\frac{U_0^2}{2(R_1+R_2)}[/tex])

Do [tex] {\varphi}_1 + {\varphi}_2=90^0 [/tex] nên [tex] Z_L^2=R_1.R_2 [/tex] Nghĩa là công suất của mạch cực đại:[tex] P=\frac{U^2}{R_1+R_2}=\frac{U_0^2}{2(R_1+R_2)} [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập cần giúp
Gửi bởi: qvd4081 trong 10:47:20 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
lực cản Fms = 0,2 .P = 0,2.mg = 0,2.0,1.10= 0,2 N
 S= (k.A.A)/(2.Fms) =


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập cần giúp
Gửi bởi: bimbim trong 10:51:10 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
m bấm máy ra 2,5m, mà đáp án là 25m, sao vậy nhỉ?