Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khaikull trong 06:58:06 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9758Tiêu đề: lại cần mọi người giúp bài lý tiếp
Gửi bởi: khaikull trong 06:58:06 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
1)  con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ ko giãn, 1 đầu cố định.  một đầu gắn hòn bi với khối lượng m.kéo vật ra khỏi vtcb sao cho sợi dây hợp với phương thẳng đứng 1 góc 0.1rad rồi thả nhẹ. trong quá trình dao động con lắc luôn chịu lực ản có độ lớn = 1/500 trọng lực tác dụng lên vật. coi chu kỳ ko đổi và biên độ giảm dần đều trong từng nửa chu kỳ. số lần vật đi qua vtcb kể từ lúc thả vật cho tới khi vật dừng hẳn là (ĐÁ 25)

2) 1 sợ dây thép AB dài 41cm. A cố định. B lơ lửng.  kích thích dao động nhờ nam châm điện với f=20Hz. tốc độ truyền sóng trên dây là v=160cm/s. khi xảy ra sóng dừng số nút sóng và bụng sóng là (ĐÁ 21-21) mọi người ơi mk tính ra là (11-10). mọi ng giải thích cho mk tại sao ra 21-21


Tiêu đề: Trả lời: lại cần mọi người giúp bài lý tiếp
Gửi bởi: traugia trong 07:09:34 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
1)  con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ ko giãn, 1 đầu cố định.  một đầu gắn hòn bi với khối lượng m.kéo vật ra khỏi vtcb sao cho sợi dây hợp với phương thẳng đứng 1 góc 0.1rad rồi thả nhẹ. trong quá trình dao động con lắc luôn chịu lực ản có độ lớn = 1/500 trọng lực tác dụng lên vật. coi chu kỳ ko đổi và biên độ giảm dần đều trong từng nửa chu kỳ. số lần vật đi qua vtcb kể từ lúc thả vật cho tới khi vật dừng hẳn là (ĐÁ 25)
Sau mỗi nửa chu kì biên độ góc giảm một lượng: [tex]\Delta \alpha _{0} = \frac{2F_{c}}{lm\omega ^{2}}[/tex]
 Mà Fc = [tex]\frac{mg}{500}[/tex] và [tex]\omega ^{2} = \frac{g}{l}[/tex]
Nên [tex]\Delta \alpha _{0} = \frac{1}{250}rad[/tex]
Số nửa chu kì mà con lắc thực hiện được kể từ khi bắt đầu chuyển động đến khi dừng lại = số lần đi qua VTCB là : [tex]N = \frac{\alpha _{0}}{\Delta \alpha _{0}} = 25[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: lại cần mọi người giúp bài lý tiếp
Gửi bởi: kydhhd trong 07:10:05 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012


2) 1 sợ dây thép AB dài 41cm. A cố định. B lơ lửng.  kích thích dao động nhờ nam châm điện với f=20Hz. tốc độ truyền sóng trên dây là v=160cm/s. khi xảy ra sóng dừng số nút sóng và bụng sóng là (ĐÁ 21-21) mọi người ơi mk tính ra là (11-10). mọi ng giải thích cho mk tại sao ra 21-21
tần số của dây là 2f=40Hz
sóng dưng là 1 nút và 1 bụng
số bó sóng nguyên là:[tex]l=(2k+1)\frac{2}{4f}\Rightarrow 41=(2k+1)\frac{160}{4.40}\Rightarrow k=20[/tex]
vậy số nút=số bụng =20+1=21